Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii porušuje Legislatívne pravidlá vlády. Deje sa tak aj v prípade spornej a pravdepodobne protiústavnej novely zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Legislatívne pravidlá vlády stanovujú že lehota na prerokovanie návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní je minimálne 15 pracovných dní. Skrátiť túto lehotu na minimálne 7 pracovných dní možno iba vo výnimočných prípadoch keď nastali mimoriadne okolnosti (napr. ohrozenie ľudských práv a základných slobôd alebo bezpečnosti alebo hrozia štátu značné hospodárske škody) alebo hrozí nesplnenie záväzkov SR voči EÚ alebo nie je možné lehotu 15 pracovných dní dodržať.

Návrh novely zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený 30.1.2007 lehota na jeho pripomienkovanie končí vo štvrtok 8.2.2007. Ide teda iba o 7 pracovných dní pričom na skrátenie štandardnej lehoty stanovenej Legislatívnymi pravidlami vlády neexistuje žiadny dôvod.

Na porušovanie Legislatívnych pravidiel vlády Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácii som dnes listom zaslaným na ministerstvo upozornil ministra Ľubomíra Vážneho. Zároveň som ho vyznal aby vo veci zabezpečil nápravu a predĺžil termín na pripomienkovanie minimálne do 20.2.2007.

Voči návrhu novely zákona ktorý sa snaží urýchliť výstavbu diaľnic za cenu drastického a pravdepodobne aj protiústavného porušenia vlastníckych práv bola včera zverejnená hromadná pripomienka verejnosti ktorú doteraz svojim podpisom podporilo viac ako 350 občanov. Podporiť hromadnú pripomienku možno prostredníctvom internetového denníka change|net.sk.

Ďalšie informácie:

Hromadná pripomienka k novele zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.