title=Krátky rozhovor s Tiborom Takáčom podpredsedom OKS a jedným z kandidátov OKS vo voľbách do Európskeho parlamentu.

1) Prečo by sa mali občania Slovenska zúčastniť tohtoročných volieb do EP?

Voľby sú slobodné tajné a chvalabohu účasť na nich nie je povinná. Preto si myslím že občania ktorí chcú a vedia prečo voliť využijú svoje právo a voliť pôjdu. A že prečo by mal niekto voliť alebo nevoliť to ja nechávam úplne na každom voličovi.

2) Kde sú príčiny že úroveň vedomostí slovenských občanov o fungovaní EÚ je slabá? Čo ste vy alebo Vaša strana urobili/urobíte preto aby sa informovanosť občanov o EÚ zlepšila?

Úroveň vedomostí občanov o fungovaní EÚ podľa mňa nie je slabá je presne taká akú si fungovanie EÚ zaslúži. Keby som sa stal poslancom EP snažil by som sa o problémoch riešených na úrovni EP debatovať viacej na Slovensku ako v Bruseli.

3) Ako má Európska únia postupovať po odmietnutí tzv. Lisabonskej zmluvy občanmi Írska?

Mala by ďalej znižovať svoj vplyv (znižovať počet zbytočných smerníc regulácií a direktív) na život občanov EÚ. Maximálne obmedzovať a postupne rušiť dotačnú politiku EÚ najmä v poľnohospodárstve.

4) O ktoré štáty by sa Európska únia rozšíriť a naopak ktorí uchádzači by sa jej členmi stať nemali?

O všetky štáty ktoré o vstup do EÚ požiadajú a spĺňajú všetky stanovené podmienky členstva v európskom spoločenstve ( ktoré by som rozšíril o podmienku členstva v NATO).

5) Mali by byť poľnohospodári v členských štátoch EÚ naďalej dotovaní štátom resp. z finančných zdrojov EÚ?

Nie nemali.

6) Ste za harmonizáciu daňovej politiky na úrovni EÚ a v akom rozsahu?

Som zásadne proti harmonizácii daňovej politiky.

7) Mala by sa Európska únia angažovať pri riešení problémov v slovensko-maďarských vzťahoch a keď áno tak akým spôsobom?

Nie nemala.

8) Mala by mať EÚ vlastnú armádu alebo by garantom jej vojenskej bezpečnosti malo byť NATO?

Úplne stačí NATO.

9) Mala by mať EÚ samostatné kreslo v Bezpečnostnej rade OSN ako jej stály člen namiesto doterajšieho zastúpenia Spojeného kráľovstva a Francúzska?

Neviem nerozmýšľal som ešte o tom no pravdepodobne nie. Určite nie na úkor členstva Spojeného kráľovstva a Francúzska.

10) Podporíte v Európskom parlamente prípadnú požiadavku na uznanie Kosova?

Áno podporím.

11) Ste za otvorenie trhu EÚ rozvojovým štátom? O aké produkty by malo ísť a v akom rozsahu?

Som za otvorenie trhu rozvojovým krajinám bez obmedzenia a pre všetky produkty ktoré spĺňajú normy stanovené v EÚ. Som najmä za skoré otvorenie trhu EÚ o poľnohospodárske produkty.

12) Ste za odpustenie dlhov rozvojovým štátom?

Nie.

13) Mali by v niektorých otázkach slovenskí europoslanci postupovať spoločne bez ohľadu na príslušnosť k strane/politickej skupine? Keď áno v ktorých?

Takú situáciu keby Slováci mohli hlasovať jednotne si viem predstaviť. No spravidla by som ja hlasoval vždy podľa môjho svedomia a presvedčenia.

+1 Čo považujete za najväčší prínos nášho členstva v EÚ pre občanov Slovenska?

Slobodný pohyb občanov po celej EÚ (cestovať pracovať a žiť kdekoľvek v únii).

A tým že musíme spĺňať podmienky členstva v Spoločenstve majú občania Slovenska väčšiu istotu že dokonca ani za vlády HZDS SNS a Smeru nám nehrozí vážne odklonenie sa od demokratických princípov v republike čo nám ešte v rokoch 1994-98 (kedy sme členmi EÚ ešte neboli) za vlády HZDS SNS a ZRS reálne hrozilo.

Pôvodne uverejnené dňa 3. júna 2009 na portáli Infovolby.sk.

Comments

Komentáre