title=Úcta k rodákom je jedna vec. Stavanie pamätných tabúľ vrcholným predstaviteľom totalitného režimu ktorý zlikvidoval politickú aj ekonomickú slobodu nerešpektoval ľudské práva ani demokratické princípy prenasledoval ľudí za ich názory a vieru je zasa niečo celkom iné. Niečo také by malo byť pre demokratických politikov neprijateľné. Bez ohľadu na to či sa ten slávny rodák volá Tiso alebo Husák.

Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na dostal.blog.sme.sk dňa 10. decembra 2008 a nájdete ho tu.

Súvisiace informácie:

SME.sk: Na počesť Gustávovi (návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava-Dúbravka)

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.