Dnes mi bolo doručené uznesenie Krajskej prokuratúry v Prešove ktorým bol odmietnutý môj podnet na trestné stíhanie predsedu SNS Jána Slotu pre podozrenie zo spáchania trestného činu hanobenia národa rasy a presvedčenia.

Oznámenie som podal v súvislosti s výrokmi Jána Slotu 5. októbra 2008 pri odhaľovaní dvojkríža v Pavlovciach. Obdobný podnet podal aj predseda SMK Pál Csásky. O odmietnutí podnetu rozhodla prokurátorka Krajskej prokuratúry v Prešove JUDr. Diana Fabianová.

V odôvodnení jej rozhodnutia sa okrem iného uvádza: „Z dôslednej analýzy výrokov vyplýva že Ing. Ján Slota slovnou formuláciou „potom prišli tí zbojníci tí vrahovia a tí ktorí stavajú po Slovensku tých hnusných odporných turulov…“ oddelil zbojníkov a vrahov od tých čo stavajú po Slovensku turulov. Nedá sa právne kontrasignovať že tí zbojníci a vrahovia sú „tí čo stavajú tých hnusných odporných turulov tých maďarských papagájov…“. Implicitne sa dá o tom uvažovať lenže podľa právneho poriadku SR za uvažovanie dedukciu nemožno vyvodiť trestnoprávny postih.“ Analýza prokuratúry musela byť naozaj dôsledná pretože z nej vyplýva že v uvedenom čase prišli dve úplne odlišné skupiny ľudí. Prvou boli bližšie neurčení zlodeji a vrahovia a druhou „tí čo stavajú hnusných odporných turulov tých maďarských papagájov“ pričom tieto dve skupiny nemajú vôbec nič spoločné sú celkom oddelené a v jednej vete Jána Slotu sa spomínajú iba úplnou náhodou.

Navyše podľa prokuratúry nie je isté že Ján Slota hovoril o Maďaroch: „Obdobne v celom postulovanom texte nie je explicitne uvedený pojem „maďarský národ“ sú iba použité adjektíva ktoré podávatelia môžu p. Slotovi pripisovať môžu vysloviť domnienku vyvodzovať no prisúdenie myšlienky nie je trestno-právne relevantné.“ Z uvedeného vyplýva že podľa názoru Krajskej prokuratúry v Prešove sa trestného činu hanobenia národa rasy a presvedčenia možno dopustiť zrejme iba výrokom typu „Hanobím maďarský národ“. Je predsa úplne evidentné že Ján Slota tými „čo stavajú hnusných odporných turulov tých maďarských papagájov“ nemal na mysli príslušníkov maďarského národa ale národnostne bližšie neurčenú skupinu ľudí ktorí majú podľa názoru predsedu SNS zlý vkus lebo sa im páči taký škaredý vták ako turul. V žiadnom prípade teda nemôže ísť o hanobenie iného národa len o estetický názor Jána Slotu na vtáka ktorý je čírou zhodou okolností považovaný za jeden z maďarských národných symbolov.

V odôvodnení rozhodnutia prokuratúra oprávnene poukazuje na to že hranice prijateľnej kritiky sú širšie vo vzťahu k politikom ako takým ako vo vzťahu k súkromnej osobe. Nie je však jasné ako uvedené súvisí s posudzovaným prípadom keďže predmetom podania nebola kritika maďarských politikov ale hanobenie národa rasy a presvedčenia. Jedine žeby prešovská prokuratúra chcela uvedené tvrdenie vysvetliť absurdným spôsobom podľa ktorého politici nemusia zniesť viac kritiky než súkromné osoby ale môžu si v porovnaní so súkromnými osobami dovoliť viac kritizovať iných prípadne aj neprimerane. Ani takúto absurdnú interpretáciu nemožno vylúčiť vzhľadom na nasledovnú časť z odôvodnenia prokuratúry: „Je pravdou že hoci jednotlivec ktorý sa zúčastňuje verejnej diskusie o veci všeobecného záujmu nesmie prekročiť určité hranice najmä ako to bolo uvádzané vyššie vo vzťahu k rešpektovaniu práv iných môže si však pomôcť istou dávkou preháňania alebo dokonca provokácie alebo inými slovami použiť trocha neprimerané vyhlásenia. Ako už bolo vyššie uvedené hranice prijateľnej kritiky sú širšie vo vzťahu k politikovi alebo politickej strane ako takej než vo vzťahu k súkromnej osobe. To zvlášť platí pre tento prípad keď Ing. Ján Slota politik a predseda politickej strany je známy pre prudkosť svojich prejavov.“

V žiadnom prípade nechcem Ing. Jánovi Slotovi upierať právo na preháňanie provokácie a neprimerané vyhlásenia nemôžem však súhlasiť s názorom prokuratúry že skutočnosť že Ján Slota je politik a je známy pre prudkosť svojich prejavov by mohla mať akýkoľvek význam pre posúdenie otázky či sa svojimi evidentne protimaďarskými výrokmi dopustil hanobenia maďarského národa. Rovnako označovanie niekoho za zbojníkov vrahov a tých čo stavajú hnusných odporných turulov tých maďarských papagájov nie je podľa môjho názoru ani pri najlepšej vôli možné označiť termínom „kritika“.

Zdôvodnenie rozhodnutia prešovskej prokuratúry považujem za účelové a tendenčné a jej výrok o odmietnutí trestného oznámenia za nesprávny. Preto podám proti tomuto uzneseniu sťažnosť.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 29. novembra 2008.


Súvisiace informácie:

Ondrej Dostál: Informácia o trestnom oznámení

doc/Uznesenie_KP_Presov_081120.pdfUznesenie Krajskej prokuratúry v Prešove (PDF)


Ďalšie informácie:

SME.sk/SITA: Prokuratúra odmietla trestné oznámenie na Slotu

SME: Marián Leško: Spolupodpisuje Slotu

SME: Shooty 1. 12. 2008

Pravda: Alan Lesyk 1. 12. 2008

blog.sme.sk: Ondrej Dostál: Slota vraj neuráža Maďarov

Hospodárske noviny: Ondrej Dostál: Nejasná správa o hanobení maďarského národa

SME.sk/TASR: Prokurátorka odmietla trestné oznámenia na Slotu

SME: Prokuratúra: Slota pútal pozornosť

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.