Občianska konzervatívna strana a Konzervatívni demokrati Slovenska navrhujú aby sa priestupková imunita poslancov nevzťahovala na priestupky spočívajúce v odmietnutí dychovej skúšky alebo iného vyšetrenia zameraného na zistenie či vodič použil pre jazdou alebo počas jazdy alkoholické nápoje alebo iné návykové látky. Poslanec NR SR Pavol Minárik (KDS) dnes podal do parlamentu návrh novely priestupkového zákona. Návrh je spoločnou iniciatívou OKS a KDS.

„Ak návrh zákona prejde nebude už možné aby poslanec ktorý bude účastníkom dopravnej nehody beztrestne odmietol dychovú skúšku“ povedal Pavol Minárik. „V prípade že by tak urobil bude sa to brať ako priestupok a poslanec bude povinný zaplatiť pokutu tak ako bežný občan bez imunity“dodal Minárik.

„Od roku 2006 poslanci NR SR nemajú imunitu pri priestupkoch u ktorých k naplneniu skutkovej podstaty dôjde porušením zákazu požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky. V praxi je však toto ustanovenie ťažko uplatniteľné pretože poslanecká imunita sa naďalej vzťahuje na priestupok spočívajúci v tom že sa vodič odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie alkoholu“ uviedol podpredseda OKS a spoluiniciátor návrhu Ondrej Dostál.

Schválením návrhu by sa zabezpečila praktická uplatniteľnosť ustanovenia priestupkového zákona o postihovaní priestupkov poslancov NR SR ktorí sa dopúšťajú priestupkov spočívajúcich v porušení zákazu používať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.

Ďalšie informácie:

Návrh zákona ktorým sa mení zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (Parlamentná tlač č. 837)

Comments

Komentáre