V pondelok 27. októbra 2008 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva Občianskej konzervatívnej strany. Hlavnou témou zasadnutia bola spolupráca s Konzervatívnymi demokratmi Slovenska (KDS) najmä v súvislosti s budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu (EP).

P. Zajac informoval o rokovaní s predstaviteľmi KDS o spoločnom postupe do volieb o návrhu KDS na rozdelenie miest medzi OKS a KDS na spoločnej kandidátke a o navrhovanom postupe rokovaní s KDS. Uviedol že rokovania s KDS sa týkajú volieb do EP vo vzťahu k regionálnym a komunálnym voľbám môžu regionálne a miestne orgány OKS postupovať vo vzťahu k potenciálnym koaličným partnerom samostatne podľa vlastného uváženia. Predsedníctvo OKS schválilo ďalší postup OKS v rokovaniach s KDS podľa ktorého by mala byť koaličná dohoda pre voľby do EP podpísaná 17. novembra 2008. Následne by mal byť pripravený spoločný volebný program a v januári 2009 by malo byť známe definitívne zloženie spoločnej kandidátky. Kandidátov OKS schváli januárové zasadnutie Republikovej rady OKS.

OKS navrhne KDS organizovanie spoločných tlačových besied. Predsedníctvo OKS určilo zodpovednosť jednotlivých členov Predsedníctva za konkrétne témy politickej agendy OKS.

Predsedníctvo OKS za zaoberalo aj harmonogramom činnosti orgánov OKS na zvyšok roka 2008 a fungovaním Ústrednej kancelárie a schválilo postup pri zisťovaní stavu členskej základne na základe ktorého by mal byť určený kľúč pre voľbu členov Republikovej rady za regionálne združenia podľa počtu členov k 31.12.2008.

O. Dostál informoval o stave príprav akcií OKS na pripomenutie výročí 28. októbra 1918 a 17. novembra 1989. Akciu 28.10.2008 pri pamätníku československej štátnosti na Vajanského nábreží v Bratislave OKS organizuje v spolupráci s občianskym združením Česko-slovenské Mosty Českým spolkom Bratislava a Klubom občanov Českej republiky. Akciu 17.11.2008 na Námestí SNP OKS organizuje v spolupráci s občianskou iniciatívou Občania proti totalite a Občiansko-demokratickou mládežou Bratislava.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.