ImageOkamihy pravdy robia zo všedných politických lídrov historické postavy. Ak tie okamihy lídri neprepasú. Ak ten svoj okamih pravdy prepasú história je bohatšia o ďalšieho niktoša a historici o ďalší problém. Nakoniec aj tak všetko zaveje čas. Dovtedy však ide o kľúčové okamihy.

Okamihy pravdy ktoré ponúkajú (história ukazuje že naozaj kdekomu) šancu písať vlastnoručne dejiny sa spravidla ohlasujú vopred. Robia to i dnes hoci v biblických časoch to bolo o čosi pohodlnejšie lebo Hospodin hojne používal prorokov. Dnes prorokuje veľa šašov ale autentických prorokov od čias Izaiáša Jeremiáša či Zachariáša dramaticky ubudlo. Pokúšajú sa ich suplovať prognostici a najmä médiá ale tí povedzme si to otvorene už nemajú tie konexie. Ale často sa im darí. Nech už veštia z grafov alebo z kávovej usadeniny blížiaci sa okamihu pravdy často predvídajú spozorujú a ohlasujú. Zvyknú to byť bystrí ľudia ale príliš často sú všade okolo nich iba hluchí a slepí (to sa zase tak veľmi od biblických čias nezmenilo). Tým darmo niečo ohlasovať tých taká návšteva okamihu pravdy prekvapí hoci už z diaľky bolo počuť jej dupot a trúbenie a potom dobrú hodinu obrazne povedané búchanie na dvere. K takým „prekvapeniam“ patria nemecké vpády do susedných krajín na počiatku 2. svetovej vojny a nespočetné „prekvapujúce“ zvraty vo voľbách kdekoľvek na svete kde si ľudia užívajú luxus demokracie. Niektoré okamihy pravdy si človek dodatočne obľúbi lebo majú silný príbeh. A silnú postavu ktorá ten okamih pravdy neprepásla. Ako Sir Winston Churchill. Alebo Juan Carlos I.

.juan Carlos a jeho okamihy

Bolo štvrť na dve v noci z 23. na 24. februára 1981 keď sa v španielskej televízii objavil kráľ Juan Carlos I. Mal na sebe uniformu najvyššieho veliteľa ozbrojených síl čo je funkcia a zároveň i najvyššia španielska vojenská hodnosť. Povedal že vydal príkaz aby bolo urobené všetko potrebné aby sa udržal ústavný poriadok. A tiež že: „Koruna nemôže tolerovať v nijakej forme nijaký skutok ktorý sa pokúša porušovať ústavu schválenú španielskym ľudom.“

Bola to pre Španielsko veľmi dramatická chvíľa a keď sa začala kráľ si nemohol byť istý ako dopadne. Večer predtým 23. februára 1981 o pol siedmej práve počas voľby nového predsedu vlády vtrhlo 200 ozbrojených (aj samopalmi) mužov španielskej polície Guardia Civil do budovy parlamentu a do jeho rokovacej sály. Viedol ich podplukovník Antonio Tejero del Molina ktorý sa postavil za rečnícky pult s pištoľou v ruke a vyzval poslancov aby si políhali na zem. Povedal im aby tak čakali na príchod oficiálneho predstaviteľa armády a na nástup vojenskej vlády ktorú vymenuje kráľ. Začal sa vojenský puč čo nebola v Španielsku nijaká novota. Vďaka kameramanovi ktorému sa podarilo nakrútiť zvnútra rokovacej sály asi polhodinový záznam vieme že traja z poslancov Tejerov príkaz neuposlúchli. Minister obrany Manuel Gutiérrez Mellado ktorý si neľahol na zem ale postavil sa a prikázal Tejerovi aby to celé zastavil úradujúci predseda vlády Adolfo Suárez ktorý zostal sedieť a vodca španielskych komunistov Santiago Carrillo ktorý si tiež neľahol ale si posediačky zapálil cigaretu a nedával najavo že by ho to vzrušovalo. Mellado i Suárez potom nariadili vzbúrencom aby zložili zbrane. Tí sa na nich vrhli a spolu s ďalšími vrátane komunistu Carrilla a budúceho dlhoročného šéfa vlády Felipe Gonzálesa ich odvliekli zo sály pričom ďalší vypálili niekoľko sálv zo samopalov do stropu sály. V sále vtedy bol ako poslanec i Javier Solana neskorší generálny tajomník NATO. Vzbúrenci z Guardia Civil mali aj priaznivcov pred parlamentom a tí sa po ovládnutí parlamentu ozbrojencami pustili vonku do spevu frankistických piesní.

Takmer v rovnakom čase vyhlásil vzburu v meste Valencia generál Jaime Milans del Bosch na ulice rozmiestnil tanky vyhlásil mimoriadny stav a prehováral zvyšných najvyšších veliteľov španielskej armády aby sa pridali k puču. Ďalší vzbúrený generál Torres Rojas sa pokúsil prinútiť divíziu armády v hlavnom meste aby obsadila strategické miesta v Madride najmä však vysielacie pracoviská rozhlasu a televízie aby oznámili úspešné prevzatie moci. Torres Rojas neuspel. Kráľ odmietol puč a ešte v tú noc si zabezpečil vernosť zvyšných vojenských veliteľov. Obvolal ich osobne s posolstvom že puč dôrazne odmieta. Využil svoj okamih pravdy na to aby urobil niečo veľmi statočné. Keď sa zjavil na televíznej obrazovke a povedal že nedovolí nikomu porušovať ústavu pochopila celá krajina že puč neuspel. Antonio Tejero i generál Bosch boli ešte v ten deň – 24. februára 1981 – zatknutí a spolu s ďalšími neskôr odsúdení na dlhoročné tresty väzenia. Puč nepripravovali len policajti z Guardie Civil a vojaci ale aj civili ktorým chýbal Francov režim. Medzi odsúdenými bol aj Juan García Carrés bývalý šéf jediných odborov ktoré boli povolené za éry „caudilla“ Franca.

Monarchiu i demokraciu táto epizóda posilnila. V čase pokusu o vojenský prevrat bol Juan Carlos na tróne iba 6 rokov a hoci to bol on kto viedol Španielsko rozhodným spôsobom k demokracii a k slobodným voľbám mnohí ho odmietali videli v ňom Francov pokus zachovať minulosť a chceli obnoviť republikánske zriadenie. Komunista Santiago Carrillo ho posmešne nazval Juanom Carlosom „Krátkym“ vyjadrujúc tak svoje presvedčenie že monarchia ani kráľ nevydržia dlho. Po potlačení vojenského puču a kráľovom vystúpení na obranu demokracie však sám Santiago Carrillo zjavne pohnutý povedal do televíznych kamier aby „Boh ochraňoval kráľa“ a tiež že „dnes sme všetci monarchistami“. Mocné slová – od presvedčeného komunistu. Okamih pravdy Juana Carlosa sa stal okamihom pravdy o Juanovi Carlosovi a tá pravda sa Španielom prihovorila.

Nebol to prvý vojenský puč o ktorý sa pokúsil Antonio Tejero del Molina (o jeden sa pokúsil už o dva roky skôr a bol za to i väznený ale paradoxne nie zbavený hodnosti) v snahe vrátiť Španielsko späť do čias autoritárneho režimu. Vojenským prevratom sa dostal k moci v časti Španielska už v roku 1936 generál Francisco Franco. Nasledovala tri roky trvajúca krvavá občianska vojna v ktorej prišlo o život milión ľudí a zverstiev sa dopúšťali obe strany – republikáni a najmä komunisti na jednej strane a Francovi falangisti na druhej. Francov štát bol diktatúrou ale napriek Hitlerovej pomoci počas občianskej vojny zostal v 2. svetovej vojne neutrálnym. V roku 1969 sa Franco rozhodol že Juan Carlos sa stane po jeho smrti španielskym kráľom. Po Francovej smrti vyhlásil španielsky parlament Cortes Generales Juana Carlosa za kráľa Španielska. Kráľ Juan Carlos ktorý počas Francovho života nejavil nijaké známky radikálneho demokrata hoci s demokratmi začal potichu rokovať zaviedol rýchle reformy – na značnú nevôľu armády a konzervatívnych kruhov Francovej Falangy ktoré si priali udržanie autoritatívneho režimu. V júni 1977 sa konali prvé demokratické voľby a v roku 1978 prijal parlament demokratickú ústavu ktorú Španieli schválili v decembri toho roku v referende. Preto ten puč frankistických dôstojníkov a preto aj ten okamih pravdy španielskeho kráľa.

Ale Juan Carlos mal nedávno aj iný okamih pravdy ktorý spôsobom sebe vlastným tiež nepremeškal. V novembri 2007 sa konal španielsko-americký summit v Santiagu de Chile. Na summite prerušoval reč španielskeho premiéra Josého Luisa Zapatera ktorý vyjadroval svoj rešpekt voči svojmu predchodcovi Aznarovi venezuelský ropou vystužený populistický klaun Hugo Chávez výkrikmi že Aznar je „fašista“ a „menej ľudský ako hady“.

Sediac za stolom v rade spolu so Zapaterom i vykrikujúcim Chávezom sa Juan Carlos naklonil dopredu a dôrazne sa Cháveza opýtal: „Por qué no te callas?“ čo znamená asi toľko že „prečo nezavrieš hubu?“ Krátko na to odišiel z miestnosti ale v Španielsku veta „Por qué no te callas?“ za pár hodín úplne zľudovela ľudia si ju začali posielať mobilnými telefónmi a Juan Carlos sa na okamih stal hviezdou. (Ak si tú vetu napíšete do vyhľadávača na portále YouTube nájdete tam autentické video s celou scénkou.)

Za tento čarovný okamih pravdy o sebe i Chávezovi si španielsky kráľ získal i moje srdce a zaslúži si myslím aby všetci poznali jeho celé meno. V plnej kráľovskej paráde sa ten skvelý 70-ročný muž ktorý nezaváha keď príde jeho chvíľa volá Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias.

.o (možno) márnom želaní

Preto chápem prečo sú niektorí moji známi vo svojom srdci monarchistami. Práve takého kráľa akým je Juan Carlos by chceli mať namiesto prezidenta nedôverujúc hlboko (a povedzme si rovno že aj oprávnene) voličskému vkusu ľudových más. Vedia či skôr tušia že vysoká šľachta s kráľovskou krvou je vychovávaná práve pre takéto okamihy pravdy. Tie – a nie „vládnutie“ a poberanie apanáže – tvoria jej poslanie. Teda možno som ja rovnako ako oni idealizujúcim romantikom či romantizujúcim idealistom (oboje je známkou buď nedostatku zdravej skepsy čo je pravda výrazný kognitívny defekt alebo istej citovej a mentálnej nezrelosti čo tiež nie je lepšie – je to iba iné meno pre naivitu) ale tak sa mi to javí. Potvrdzuje mi to španielsky filozof José Ortega y Gasset vo svojej „Vzbure davov“ spred takmer osemdesiatich rokov kde vysvetľuje čo je to noblesse oblige („urodzenosť zaväzuje“): „Elite chutí život len keď spočíva v službe niečomu vysokému. Preto nutnosť slúžiť nepokladá za útlak… Vznešenosť je definovaná prísnosťou k sebe samému – povinnosťami nie právami. Noblesse oblige. ‚Žiť podľa chuti je plebejské; vznešený duch sa usiluje o poriadok a zákon´ (Goethe).“ Píše že pôvodný význam slova „šľachtic“ je dynamický nie je to statická a pasívna vlastnosť ktorá sa dedí ako neživá vec. Šľachtic znamená podľa Ortegu y Gasseta „šľachetný“ a rozumie sa tým podľa neho niekto kto je taký podľa názoru ostatných ľudí teda ten kto sa stal známym tým že vynikol nad bezmenný dav.

Ale José Ortega y Gasset nedaruje nič ani šľachte: „Bez šľachty by európske národy neexistovali. Ale napriek všetkým cnostiam svojho srdca bola šľachta a to odjakživa padnutá na hlavu.

Žila z cudzieho. Rozum mala obmedzený bola citová pudová chápajúca iba názorne; jednoducho „iracionálna“. Preto nedokázala vyvinúť nijakú techniku ktorá núti k racionalizácii.

Nevynašla pušný prach. Prejedala sa. Neschopná vymyslieť nové zbrane dovolila aby si mešťania vzali z Východu či odinakiaľ pušný prach a použili ho. Tí už potom automaticky vyhrali bitku nad urodzeným bojovníkom nad „rytierom“ hlúpo pokrytým železom ktorý sa na bojisku ledva hýbal a nedokázal prísť na to že tajomstvo vojny nespočíva ani tak v obranných prostriedkoch ako v útočných.“ To bolo smutnou pravdou i mimo kontextu Západu. Taký bol i osud japonských samurajov na úsvite modernej doby. Tí napĺňali svojim kódexom služby ideál noblesse oblige absolútne. A porazili ich tí ktorých nezaväzovalo nič.

Nechajme preto šľachtu šľachtou i keď jednu moju túžbu s tým súvisiacu považujem za legitímnu a naskrze nie nezrelú ani romantickú. Netreba mi monarchiu viem že sa nedá umelo vytvoriť. O potenciálnej slovenskej šľachte ani netreba začať reč (ani ten golf nepomôže). Šľachta žiaľ zväčša doslúžila i tam kde nejaká historicky naozaj bola. Chcem iba aby štát v ktorom žijem mal hlavu ktorá by dokázala nepremárniť okamih pravdy ak taký okamih príde. Na to nemusí byť šľachticom ani mať kráľovskú krv. Chcem aby mala tá hlava štátu o ktorej tu hovorím dosť intelektu a mravnej intuície aby ten okamih pravdy okamžite rozpoznala keď príde. Na to tiež nemusí patriť k starému panovníckemu rodu stačí ak to bude bystrý a statočný človek z rodu plebejského. Chcem aby mala potom toľko odvahy a toľko morálneho fundamentu ako v tej kľúčovej chvíli Juan Carlos. To mali v histórii aj ľudia bez modrej krvi. Keď sa tak však pozerám na ten orloj alegorických postáv ktoré doteraz vystrúhala vôľa ľudu z lacného materiálu aby prešli oknami slovenského prezidentského paláca tak vidím že možno chcem priveľa. Ale tvrdohlavo trvám na tom že to nie je priveľa že je to nevyhnutné minimum. A dúfam že to nakoniec dôjde všetkým.

.o všedných okamihoch

Okamihy pravdy v ktorých ide o Slobodu s veľkým S neprichádzajú chvalabohu každý týždeň ako sa ani Zem nezráža každé tisícročie s asteroidom. Všedné dni a roky sa skladajú skôr z malicherností a je to tak dobre. Ale to neznamená že popri veľkých okamihoch pravdy neexistujú aj také menšie a celkom malé okamihy. Aj pravdy sú veľké a potom aj tie malé a celkom malé ktoré však majú schopnosť združovať sa do tých veľkých. Aj keď každodenný politický život vyzerá sivo a nudne v skutočnosti je poznačený takmer neustávajúcim dažďom drobných okamihov pravdy. V každom okamihu o niečo ide a ani netreba aby za rečníckym pultom stál fúzatý radikál Antonio Tejero mávajúci nabitou pištoľou a poslanci ležali prikrčení pod lavicami a na hlavy im padala omietka po dávkach samopalu do plafóna. Stačí ak v istej chvíli položia prst na tlačidlo hlasovacieho zariadenia – a dobieha ich pravda. Nemusia pri tom vôbec vedieť že ide práve o taký okamih a v 9999 percentách prípadov ani nevedia. Nevedeli by myslím si ani keby tá pravda pred nimi panáčkovala medzi papiermi na stole.

Všade na svete je to rovnaké. Taký Barack Obama v Spojených štátoch je aj to čo vidia hypnotizovaní účastníci jeho predvolebných mítingov ale predovšetkým to za čo hlasoval za celé tie roky v Senáte Kongresu Spojených štátov. A to je dosť odlišné od jeho televízneho obrazu. Možno tiež nevedel aké okamihy ho pravidelne navštevovali ale to by sme už zablúdili priďaleko. Ale je tu ešte čosi o Barackovi Obamovi možno budúcom americkom prezidentovi. Človek je aj sumou toho čo za celé roky prečítal ak sa s tým vnútorne stotožnil. A ak verí a chodí do chrámu tak je aj sumou kázní ktoré vypočul a prijal. Barack Obama je teda aj reverend Jeremiah Wright ktorého prijal za svojho spirituálneho tútora kedysi dávno a ktorý je ním dodnes. A to tiež nie je pozitívna pravda o Barackovi Obamovi lebo tá pravda sú aj všetky tie plamenné kázne reverenda Wrighta plné rasizmu (pre zmenu čierneho) a jeho radikálnych rasových konšpiračných teórií ktoré Obama počul a nikdy neodmietol. Až teraz – neochotne alibisticky ospravedlňujúco a nedôveryhodne. Každá z reverendových kázní bola okamihom pravdy keď sa mal zdvihnúť a navždy odísť – a on tie okamihy premeškal všetky. Aj premeškané okamihy sa menia na pravdu – o tom kto ich premešká.

Ale načo chodiť do Ameriky. Taký malý špinavý okamih pravdy sa vracia so železnou pravidelnosťou vždy v polovici apríla aj na Slovensko. Tento rok ho nepremeškal arcibiskup Sokol keď odslúžil zádušnú omšu za popraveného prezidenta vojnového slovenského štátu obklopený symbolmi ako slovenský dvojkríž štylizovaný do podoby gardistického znaku či „historická“ fosília menom Ďurica. Ponúkol tak okamih pravdy svojej cirkvi v ktorom ho mohla poslať za to tam kam patrí – so všetkou úctou prirodzene. A cirkev ten okamih svojím čušaním premeškala. Ale i to je osvetlená (nechcem zneužiť slovo zjavená) pravda o slovenských biskupoch.

A pokojne sa možno opäť zastaviť aj v slovenskom prezidentskom paláci. Okamih pravdy prichádza vždy keď slovenský prezident berie do rúk pero aby podpísal nejaký zákon. Je to jeho vlastné meno ktoré tam píše a to je najnovšie aj pod neobvykle stupídnym a škodlivým tlačovým zákonom. Súc samým sebou slovenský prezident tento okamih pravdy nepremeškal ale chopil sa ho aby pravdu o sebe oznámil. Ale to robí koniec koncov každý prezident aj vtedy keď sa priblíži k mikrofónu napríklad pri novoročnom prejave. Je to okamih pravdy keď dáva nazrieť do svojho vnútra alebo aspoň do vnútra tých čo mu jeho prejav napísali. Ono to je mimochodom v našom prípade asi jedno. Ide iba o to ozvenu ktorého (čieho) osobného prázdna si môžu občania vypočuť. Okamih pravdy je to u nás v každom prípade. Taký ten malý všedný každoročný okamih pravdy ktorý pre jeho banalitu človek pokojne premešká. Veď čo už.

.o privolaných okamihoch

Sú i také okamihy pravdy ktoré ľuďom nevnucujú historickí démoni ani vonkajšie okolnosti nad ktorými nemajú kontrolu. Sú to okamihy ktoré sa z niektorých ľudí derú von bez pričinenia iných. Chcú von potrebujú von. Niektorí politici lebo o nich tu je stále reč nepotrebujú čakať kým ich vyzve chvíľa. Sami sú si chvíľou a konajú bez popudu. Nečakajú na okamih pravdy skôr si aktívne vyhľadávajú zámienku pravdu o sebe deklarovať. Ak to nejde skutkom tak aspoň slovami. Hugo Chávez je takým politikom z ktorého sa pravda (o ňom nie pravda „ako taká“) tlačí von bez ohľadu na diktát okamihu. Aj iránsky prezident Mahmúd Ahmadínedžád je mužom ktorý nepotrebuje stimuly z vonkajšieho sveta aby zinscenoval svoje okamihy pravdy. Alebo Robert Mugabe. Alebo Vladimír Putin so svojou odzbrojujúcou úprimnosťou s ktorou si buduje kult svojej osoby. Pre neho nevhodné okamihy jednoducho neexistujú.

Ale takých je v dejinách plno. A pokojne sa môžeme vrátiť opäť aj na Slovensko. Tu vládne trojica politikov ktorí teda naozaj pasívne nevyčkávajú kým ich história vyzve. Každý na svoj spôsob ale každý iniciatívne a kedykoľvek koná a najmä rozpráva tak že historik bude mať s ich kategorizáciou iba minimálny problém (ak teda budú títo páni s odstupom času vôbec hodní záujmu akademického historika). Fico Mečiar i Slota vytvárajú okamihy pravdy pre iných. Patria k rodu Antonia Tejera a nie k rodu Juana Carlosa. Už iba pôvabným paradoxom je že si ani jeden z nich nevšimol skutočný okamih pravdy ktorý neprivolali iniciatívne sami ale ktorý im ponúkla história celkom transparentne v podobe Lisabonskej zmluvy. Tá vypitváva suverenitu národného štátu naozaj dôkladne a oni vlastenci patrioti národovci národniari ktorým steká slza po líci pri národnej hymne – nič. Súhlasili ako teľce – v skutočnosti bez vlasti bez názoru bez zaváhania a bez rozmýšľania. Niežeby sa ten okamih pravdy netýkal i Mikuláša Dzurindu ale ten aspoň predtým toľko nemával národnou vlajkou. Okamihy pravdy majú niekedy scenár frašky. A často priamo trápnej náhody.

.o dráme

To všetko vypovedá o tom že José Ortega y Gasset mal pravdu keď napísal: „Neverím v úplnú determinovanosť dejín. Naopak myslím si že všetok život teda aj život dejinný sa skladá z okamihov z ktorých každý je tým predchádzajúcim do istej miery indeterminovaný takže v ňom skutočnosť váha piétine sur place a nevie či sa rozhodnúť pre tú či onú z daných možností. Toto metafyzické váhanie prepožičiava všetkému životnému dianiu nezameniteľnú kvalitu chvenia a otrasov.“ Ja viem že je to pár zložitých viet ale určite stoja za opätovné prečítanie a zadumanie sa. Ortega y Gasset vraví podľa môjho pocitu že život tvorí séria okamihov pravdy z ktorých každý ponúka alternatívu križovatku na ktorej sa rozhoduje o budúcom dianí. A tie rozhodnutia robia ľudia vybavení slobodnou vôľou – preto sa všetko neustále chveje a otriasa.

A píše ešte že: „Nie je dôvod popierať fakt pokroku ale je potrebné opraviť názor ktorý pokrok považuje za istú vec. So skutočnosťou skôr korešponduje názor že pokrok ani vývoj nie sú zaistené proti nebezpečenstvu krokov späť a proti úpadku. V dejinách je možné všetko – víťazný a nekonečný pokrok rovnako ako občasný návrat pretože život – jednotlivý i ten hromadný osobný aj dejinný je jedinou skutočnosťou sveta ktorej podstatou je nebezpečenstvo. Skladá sa z peripetií. Presne vzaté je drámou.“

Dráma sveta podľa Ortegu y Gasseta je dráma v ktorej sa dej láme nepredvídateľným spôsobom v okamihoch pravdy – banálnych i tých veľkých v ktorých ide napríklad o Slobodu s veľkým S. Vtedy ide vždy o to koho si ten okamih pravdy vybral. Konkrétni ľudia sú dramaturgmi i aktérmi tej drámy. Nám zostáva len naozaj znepokojujúca otázka čo nás teda „oblige“ keď už niet medzi nami „noblesse“ čo nás zaväzuje v tých okamihoch pravdy keď už niet urodzenosti (noblesy?). Ja tuším čo to je a je to prastaré. Staršie ako monarchia i demokracia.

A koho si to zvolíme za prezidenta?

Článok bol publikovaný v týždenníku .týždeň 18/2008 dňa 28. apríla 2008.

Comments

Komentáre