title=V snahe vyjsť v ústrety nerealistickému sľubu premiéra Fica spojiť do roku 2010 Bratislavu a Košice diaľnicou presadila koalícia v roku 2007 zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Jeho obsahom je hrubé narušenie vlastníckych práv občanov ktorí majú tú smolu že cez ich pozemky vedú trasy plánovaných diaľnic. Zákon je pravdepodobne protiústavný a o preskúmanie jeho súladu s Ústavou SR už požiadala skupina opozičných poslancov.

Je len príznačné že už pri jeho schvaľovaní boli porušené legislatívne pravidlá vlády. Tie stanovujú že k návrhu zákona sa má uskutočniť pripomienkové konanie v rámci ktorého sa k návrhu môžu vyjadrovať nielen ministerstvá a štátne orgány ale aj verejnosť. Konanie má trvať minimálne 15 pracovných dní. Legislatívne pravidlá stanovujú dôvody kedy možno pripomienkové konanie skrátiť ale aj vtedy má trvať minimálne 7 pracovných dní. Pripomienkovanie tohto zákona trvalo iba 10 pracovných dní hoci na skrátenie neexistoval žiadny dôvod.

Legislatívne pravidlá vlády ďalej stanovujú že pripomienky k návrhu zákona môžu vznášať aj občania a ak sa s nejakou pripomienkou stotožní viac ako 500 občanov je predkladateľ návrhu povinný uskutočniť so zástupcami verejnosti rozporové konanie. K návrhu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach predložila hromadnú pripomienku skupina občanov najmä z Občianskej konzervatívnej strany a z Občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie.

Iniciátori pripomienky žiadali zamietnuť návrh zákona ako celok. Napriek neoprávnenému skráteniu pripomienkového konania stihlo pripomienku podporiť potrebných viac ako 500 občanov.

Ministerstvo dopravy ako predkladateľ návrhu zákona to však ignorovalo a predložilo návrh zákona do vlády bez rozporového konanie. Opäť za cenu porušenia legislatívnych pravidiel vlády. Následne návrh schválila vláda a potom aj parlament.

V roku 2008 sa však začal koalícii jej minuloročný „úspech“ máliť a rozhodla sa rozšíriť jednorazové mimoriadne opatrenia v pošliapavaní vlastníckych práv na ďalšie možné úseky diaľnic a ciest. Doteraz sa o to pokúsila trikrát a vždy to bolo sprevádzané porušením pravidiel.

V máji 2008 prišlo s návrhom novely ministerstvo dopravy. Hoci opäť neexistovali dôvody skrátiť pripomienkové konanie ministerstvo tak urobilo. A aby všetkým ukázalo že sa s pravidlami nebabre tak rovno na 6 pracovných dní čiže pravidlá boli porušené hneď dvakrát.

Do parlamentu sa však tento návrh nedostal. Namiesto toho poslanci v júli 2008 odsúhlasili nenápadný pozmeňujúci návrh poslanca Smeru Pelegriniho k vládnemu návrhu zákona o cestnej premávke. Pelegriniho pozmeňovací návrh bol nepriamou novelizáciou zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach obsahovo totožnou s májovým návrhom ministerstva dopravy. V písomnom odôvodnení však tvrdil že ide iba o „previazanie“ diaľničného vyvlastňovacieho zákona s doplnením zoznamu diaľnic a rýchlostných komunikácií do zákona o cestných komunikáciách. Tým úplne zmiatol opozičných poslancov ktorí si skutočný obsah pozmeňováka nielenže nevšimli ale väčšina z nich zaň dokonca hlasovala. Neuvedomiac si že tak hlasujú za rozšírenie zákona ktorý považujú za protiústavný na ďalšie úseky.

Už sa zdalo že to koalícii prejde ale zákon o cestnej premávke však stroskotal na prezidentskom vete.

A tak sa vládna koalícia musí o premenu jednorazových mimoriadnych opatrení na trvalé bežné praktiky pokúsiť do tretice. Tentoraz znovu cez vládny návrh a – ako inak – opäť za cenu brutálneho porušenia legislatívnych pravidiel.

Pripomienkové konanie bolo pri najnovšej iniciatíve ministerstva dopravy nielenže skrátené ale úplne zrušené. Respektíve nahradené niečím čo ministerstvo eufemisticky nazvalo „konferenčným pripomienkovým konaním“. To znamená že návrh bol prerokovaný len s vybranými subjektmi a verejnosť nemala vôbec žiadnu možnosť sa k nemu vyjadriť. To že ani na skrátenie lehoty na pripomienkové konanie nebol žiadny pravidlami predpokladaný dôvod je v tomto prípade už len detail. Takýto postup však legislatívne pravidlá vôbec nepripúšťajú a je s nimi v zjavnom rozpore.

Aj keby zámer vládnej koalície rozšíriť možnosť stavania diaľnic na cudzích pozemkoch bol z vecného hľadiska tou najlepšou myšlienkou pochybné spôsoby akými ho koaliční politici pretláčajú by ho úplne diskvalifikovali. Zámer je to však veľmi pochybný a zrejme aj protiústavný. Takže aspoň platí – aký obsah taká forma.

Článok bol uverejnený v denníku Hospodárske noviny dňa 10. októbra 2008.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.