ImageEšte pred rokom boli poslanec bratislavského VÚC za Smer a spolumajiteľ Incheby Alexander Rozin a jeho manželka obvinení z podvodu. Polícia tvrdila že uviedli do omylu kataster a notára a na základe sfalšovaných dokumentov Slovenského pozemkového fondu a bratislavskej mestskej časti Nové Mesto vydržali dva hektáre lukratívneho pozemku na bratislavských vinohradoch. Pozemky ako pôdu neznámych vlastníkov spravoval pozemkový fond a Výskumný ústav vinohradnícky. Napriek tomu že nikto nevyvrátil že dokumenty sú falošné a z výpovede štátnych úradníkov vyplýva že celá záležitosť je podvod vyšetrovateľka okresného riaditeľstva Bratislava III Eva Kasznárová trestné stíhanie zastavila. Podľa nej „je nepochybné že sa skutok nestal“. Trestné oznámenie v celej veci podal podpredseda OKS Ondrej Dostál spolu s Petrom Tatárom pred voľbami do VÚC.

Ako hodnotíte uznesenie?

„Je to pokus zamiesť celú vec pod koberec. Trestné stíhanie bolo zastavené lebo je údajne nepochybné že sa nestal skutok pre ktorý sa vedie trestné stíhanie. Zastaviť trestné stíhanie z takéhoto dôvodu možno iba vtedy keď je bez pochybností preukázané že sa skutok nestal. V tomto prípade je však pochybností veľmi veľa. Nikto na strane predávajúceho nevie o kúpnej zmluve neexistuje o nej žiadny záznam ani doklad o zaplatení kúpnej ceny. Neexistuje alebo bolo sfalšované vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu a mestskej časti Bratislava–Nové Mesto ktoré boli podkladom pre notársku zápisnicu o vydržaní pozemkov. Kúpna zmluva bola podpísaná 16. 6. 1990 riaditeľom ústavu Navarom ktorý bol do funkcie riaditeľa vymenovaný až o tri mesiace neskôr. To že sa skutok nestal určite nie je nepochybné. Naopak je skoro isté že sa stal.“

Je v poriadku ak vyšetrovateľka hovorí že je vlastne jedno že dokumenty k danej kúpe boli sfalšované a za dôležité považuje že pán Rozin pozemky desať rokov užíval?

„Celá konštrukcia je založená na inštitúte vydržania ktorý však predpokladá že ide o oprávneného a dobromyseľného držiteľa. Oprávnený držiteľ musí po dobu desať rokov nakladať s vecou ako s vlastnou čo v prípade pána Rozina a vinohradov ktoré využíval Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky na základe nájomnej zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom neplatí. A o dobromyseľnosti držby tak isto nemôže byť ani reči ak ide o zmluvu ktorá bola podľa všetkého sfalšovaná.“

Vyšetrovateľ sa vôbec nezaoberal otázkou prečo si Rozin pozemky prenajal keď tvrdí že ich vlastnil. Nepovažujete to za chybu?

„Prečo by si niekto prenajímal od niekoho iného pozemky ktoré predtým kúpil? Veď to je úplne absurdné. Z toho je tiež evidentné že nebol ich držiteľom.“

V uznesení vôbec nie je napísané čo vyplynulo z posudku znalca z odboru písmoznalectva. Je to v poriadku?

„Je to jedna z mnohých nezrovnalostí uznesenia a jeho odôvodnenia. V odôvodnení nie je vysvetlené ako mohol v septembri 1990 vymenovaný riaditeľ podpísať kúpnu zmluvu v júni 1990. Ako je možné že neexistuje žiadna stopa po kúpnej zmluve ani žiadny doklad o zaplatení kúpnej ceny? Ako je možné že vyjadrenie mestskej časti a pozemkového fondu na ktoré sa odvoláva notárska zápisnica podľa týchto inštitúcií neexistujú?“

Neznamená toto rozhodnutie precedens že si tu ľudia môžu privlastňovať pozemky na základe falošných dokumentov?

„Asi nie ktokoľvek ale ten kto má správne politické krytie tak má počas Ficovej vlády veľkú šancu že sa mu to prepečie. Ale keď možno stavať skládku v rozpore s územným plánom alebo falšovaním podpisu zachraňovať poslanecký plat svojmu predsedovi prečo by nemalo byť možné vydržať 26 hektára pozemkov v Bratislave na základe sfalšovaných dokumentov? Neverím tomu že toto je výsledok nezávislého vyšetrovania.“

Rozhovor bol uverejnený v denníku SME dňa 25. augusta 2008.

Ďalšie informácie:

SME: Rozinovi vinica ostane

Comments

Komentáre