V pobočkách Sociálnej poisťovne sa každoročne v júni tvoria rady pri okienkach pre samostatne zárobkovo činné osoby. Dôvodom je povinnosť občanov poskytovať Sociálnej poisťovni informáciu ktorú jej zároveň poskytujú daňové úrady. Dnes som zaslal opozičným poslancom NR SR návrh novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ktorou navrhujem túto anomáliu odstrániť.

Zámerom navrhovanej novely (viď Príloha) je zrušiť povinnosť samostatne zárobkovo činných osôb predkladať Sociálnej poisťovni každoročne do 30. júna kalendárneho roku výpisy z daňových priznaní. Informáciu o výške príjmu samostatne zárobkovo činnej osoby poskytujú Sociálnej poisťovni aj daňové úrady. Sociálna poisťovňa tak túto informáciu získava duplicitne – od občana aj do daňového úradu. Je neopodstatnené aby občania boli zaťažovaní povinnosťou poskytovať jednej verejnej inštitúcii informáciu ktorú táto inštitúcia môže získať od druhej verejnej inštitúcie. V tomto prípade ide navyše o informáciu ktorú daňové úrady Sociálnej poisťovni aj reálne od roku 2004 poskytujú.

Schválenie novely by malo priaznivý vplyv na podnikateľské prostredie pretože by znížilo administratívne zaťaženie podnikania samostatne zárobkovo činných osôb. Zároveň by znížilo administratívne náklady Sociálnej poisťovne pretože odstraňuje neodôvodnene duplicitný spôsob získavania informácií.

Ondrej Dostál
podpredseda Občianskej konzervatívnej strany

V Bratislave dňa 26. júna 2008

Príloha: Návrh novely zákona o sociálnom poistení (PDF)

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.