Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto má na svojom zasadnutí dňa 24. júna 2008 na programe aj predaj nehnuteľností (body č. 6 – 11) a nebytových priestorov (body č. 12 – 15). Väčšinu z týchto návrhov považujem za problematickú a to najmä z týchto dôvodov:

Z uvedených dôvodov sa majú nehnuteľnosti a nebytové priestory predávať za nižšie ceny ako by mohli byť predané keby sa postupovalo iným spôsobom. Mestská časť tak získa menej finančných prostriedkov do svojho rozpočtu. Rozdiel v neprospech mestskej časti možno odhadnúť na cca. 44 mil. Sk u predávaných pozemkov (viď Príloha 1) a na cca. 57 mil. Sk u predávaných nebytových priestorov (viď Príloha 2).

Navrhuje sa aby mestská časť za netrhové ceny (viď Príloha 3) predala niektoré nebytové priestory ich súčasným nájomcom s odôvodnením že na tieto nebytové priestory existujú dlhodobé nájomné zmluvy na dobu určitú ktoré nie je možné vypovedať. Zároveň je v prípade týchto nájomcov stanovené netrhovo nízke nájomné takže príjmy mestskej časti z prenájmov sú podhodnotené. Argumentuje sa tým že aj keď sa predaj zrealizuje za nižšiu ako trhovú cenu bude príjem mestskej časti väčší ako by bol v prípade žeby pokračoval nájomný vzťah s netrhovo nízkym nájomným.

Navrhuje sa predať nebytové priestory firme v ktorej až donedávna pôsobila poslankyňa miestneho zastupiteľstva a jej blízka osoba. Predaj sa má uskutočniť bez obchodnej verejnej súťaže pretože ide o predaj súčasnému nájomcovi ktorý má predkupné právo. Podľa úplného výpisu z obchodného registra (viď Príloha 4) bola prokuristkou spoločnosti až do 5.12.2007 Mgr. Bohdana Machajová ktorá je zároveň poslankyňou Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto ako aj poslankyňou mestského zastupiteľstva Bratislavy. Do 5.12.2007 bol jedným z dvoch konateľov spoločnosti a zároveň 50-percentným spoločníkom spoločnosti Ján Machaj syn Bohdany Machajovej.

Ondrej Dostál
poslanec Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

V Bratislave dňa 24. júna 2008.

Prílohy:

Vyjadrenie k návrhom na predaj nehnuteľností a nebytových priestorov mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto (miestne zastupiteľstvo 24. júna 2008) (RTF)

Príloha 1 – Ceny pozemkov (XLS)

Príloha 2 – Ceny nebytových priestorov (XLS)

Príloha 3 – Cena za meter štvorcový (RTF)

Príloha 4 – Výpis z Obchodného registra SR (DOC)

TV Markíza: Podozrivý predaj majetku (príspevok #7)

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.