Republiková rada Občianskej konzervatívnej strany schválila 11. marca 2006 kandidátov na prvých 18 miestach kandidátnej listiny OKS a spôsob zastúpenia všetkých regiónov na kandidátnej listine.

Poradie na prvých 18. miestach je nasledovné:

1. Peter Tatár lekár predseda OKS

2. Peter Osuský vysokoškolský pedagóg prorektor UK podpredseda OKS

3. František Šebej psychológ a novinár

4. Peter Zajac literárny vedec a vysokoškolský pedagóg predseda Programovej rady OKS

5. Ondrej Dostál sociológ podpredseda OKS

6. Katarína Adamicová lekárka UK Martin poslankyňa Žilinského samosprávneho kraja

7. Pavel Vaško technik predseda IAMES predseda OKS Košice

8. Mária Drímalová študentka Evanjelickej bohosloveckej fakulty podpredsedníčka OKS

9. Rudolf Zajac lekár minister zdravotníctva

10. Tibor Takáč geodet predseda OKS Košického kraja

11. Eva Pribišová učiteľka

12. Ernest Valko advokát

13. Ivan Rogovský projektant predseda OKS Trnavského kraja

14. Svetozár Gavora prekladateľ predseda OKS Banskobystrického kraja

15. Ľuboš Mikuška právnik ústredný tajomník OKS

16. Dušan Sloboda regionálny geograf

17. Radovan Kazda krajinný inžinier

18. Pavel Vlček stavebný inžinier predseda OKS Bratislavského kraja

Verejnú podporu OKS vyjadril podobne ako pri parlamentných voľbách v roku 2002 sociológ a bývalý líder VPN Fedor Gál. Republiková rada OKS sa zaoberala aj tézami volebného programu a prípravou volebnej kampane. Hlavnými motívmi volebného programu OKS budú štíhlejšia a efektívnejšia vláda účinná kontrola moci zásadné reformné návrhy v oblasti ekonomiky sociálnej politiky súdnictva vzdelávania a verejnej správy.

Comments

Komentáre