Občianska konzervatívna strana (OKS) navrhuje vo svojom volebnom programe prijať úplne novú modernú Ústavu SR s novou preambulou. Navrhujú tiež zásadné zmeny v procese tvorby zákonov na ktorom by sa mala podieľať aj laická verejnosť.

Predseda Programovej rady OKS Peter Zajac tvrdí že je nevyhnutné zbaviť najvyšší zákon štátu socialistického charakteru v sociálnej oblasti ale aj vo sfére školstva a zdravotníctva. Podľa návrhu občianskych konzervatívcov by mala nová ústava zakotviť zákaz konfliktu záujmov zúžiť využitie referenda len na otázky existencie a suverenity štátu a posilniť inštitút verejného ochrancu práv.

OKS nie je spokojná ani s normotvorbou teda s procesom prípravy a prijímania zákonov. Predseda programovej rady Zajac si myslí že by malo dôjsť k zásadným zmenám v štruktúre legislatívnej rady vlády v ktorej podľa neho vicepremiér pre legislatívu Ľubomír Fogaš „zakonzervoval socialistický charakter tvorby legislatívy. Všetky tie zlé zákony ktoré prijímala aj táto vláda sú okrem iného aj dôsledkom veľmi zlého fungovania legislatívnej rady“ tvrdí Zajac.

V oblasti vykonateľnosti práva prichádzajú občianski konzervatívci so sériou ďalších opatrení. Navrhujú rekodifikáciu trestného práva hmotného a prechod z materiálneho chápania trestného činu na formálne. Zmenu si podľa Zajaca vyžaduje aj systematika trestného zákona a správne konanie ktoré navrhujú občianski konzervatívci zjednodušiť a skrátiť. Ďalšie návrhy OKS sa týkajú Súdnej rady ktorá by mala tvoriť podľa Zajaca samostatnú rozpočtovú kapitolu sudcovia by v nej mali mať majoritu.

Zajac sa dnes vyjadril aj k návrhom niektorých politických strán zmeniť pomerný systém na väčšinový. Vyhlásil že je preňho nepochopiteľné keď SDKÚ a ANO vo svojich volených programoch navrhujú takúto zmenu. Zachovanie pomerného volebného systému je podľa neho nevyhnutné dovtedy kým sa neupevní slovenská politická scéna. Zavedenie väčšinového systému by v súčasných podmienkach viedlo k autokratizmu z čoho by mali úžitok len autokratické strany ako HZDS a Smer dodal.

Comments

Komentáre