Občianska konzervatívna strana (OKS) považuje za najväčší problém slovenskej spoločnosti neuskutočnenie potrebných reforiem v ekonomickej a sociálnej oblasti. Zodpovednosť za tento stav pritom nesú koaličné i opozičné politické strany.

Predstavitelia OKS na tlačovej besede podrobili kritike aj piatkový prejav prezidenta Rudolfa Schustera ktorý sa podľa nich v tejto súvislosti otázke miery politickej zodpovednosti vyhol. Upozornili pritom že proti reformám sa stavala aj Strana občianskeho porozumenia ktorú R. Schuster „priviedol do parlamentu“.

Medzi liberalizačnými krokmi ktoré chcú občianski konzervatívci v budúcnosti presadzovať je úplná privatizácia podielov v štátnych podnikoch liberalizácia všetkých cien zníženie výdavkov na verejnú správu o štvrtinu či zníženie dane z príjmov právnických osôb na 16 % s perspektívou jej zníženia na nulu. Podľa predsedu strany Petra Tatára je ich cieľom aj zrušenie dotácií do všetkých hospodárskych aktivít ktoré chce v prípade poľnohospodárstva presadzovať aj voči Európskej únii. Zasadzuje sa aj za výrazné zníženie odvodov do sociálnych fondov (zo súčasných 508 % na 33 %) a za zníženie výdavkov na sociálne transfery.

V rámci postupu voči korupcii informoval P. Tatár o záväzku OKS neprijať žiadny dar ani členský príspevok od osoby fyzickej alebo právnickej o bezúhonnosti ktorej možno mať pochybnosti. Zástupcovia strany pôsobiaci vo verejných funkciách „na požiadanie kohokoľvek zverejnia svoje majetkové priznania a to i po skončení výkonu verejného mandátu“. OKS sa o. i. zasadzuje za sprísnenie kontroly financovania politických strán posilnenie kontroly samospráv účasť verejnosti vo výberových komisiách a za posilnenie osobnej zodpovednosti zamestnancov verejnej správy.

Predseda Programovej rady OKS Peter Zajac uviedol že vedenie strany si je vedomé jej reálnej politickej situácie (OKS je dlhodobo pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu). Predložený program je preto skôr predstavou o stave ktorý by Slovensko mohlo dosiahnuť „pri rozumnej politike“ o desať rokov. Od toho kedy sa reformné kroky zrealizujú bude potom závisieť postavenie krajiny a situácia jej obyvateľov.

Comments

Komentáre