Minulý týždeň vznikla na Slovensku nová politická strana Občianska konzervatívna strana. Ustanovujúci snem OKS sa konal pod heslom Poctivosť v politike reformy pre ľudí. Nie náhodou. Sme totiž hlboko presvedčení že práve tieto dve veci poctivosť v politike a odhodlanie robiť skutočné reformy na dnešnej slovenskej politickej scéne najviac chýbajú.

Zo slovenskej politiky sa už dlhší čas vytráca étos novembra 1989. Exponenti minulosti sa postupne osmeľujú odkaz novembra 1989 zľahčovať a relativizovať. Iní považujú za nemódne hlásiť sa k nemu v prostredí plnom cynických „pragmatikov“. Opakovane sklamaní ľudia prestávajú dôverovať politikom vo všeobecnosti a pomaly už medzi nimi nevidia žiadny kvalitatívny rozdiel. Slová politikov strácajú obsah heslá a sľuby dôveryhodnosť. Takmer všetky vládne strany premrhali od ostatných parlamentných volieb väčšiu časť dôvery svojich voličov. Príčina tejto straty je v tom že namiesto skutočnej zmeny ktorú sľubovali neodolali po voľbách pokušeniu rozparcelovať si krajinu znovu podľa straníckeho kľúča a prejavili pri tom rovnakú hrabivosť a sklon zneužívať moc ako predchádzajúca vládna garnitúra. Mnohé politické strany (bez ohľadu na to či sa hlásia k pravici alebo k ľavici) sú skôr podnikateľskými korporáciami priživujúcimi sa na korupcii a klientelizme než združeniami slobodných občanov spojených spoločnou víziou spoločnosti. Takzvané pravicové strany sa svoju slabosť pokúšajú zväčša riešiť tak akoby stačila zmena vzhľadu podľa návodu nejakej agentúry či niekoľko chytľavých rečníckych obratov. Panika z klesajúcich voličských preferencií zvádza niektorých podľa vlastného vyhlásenia pravicových politikov k tomu aby skĺzavali do čoraz hrubšieho populizmu samoúčelných provokácií zamieňania si hodnôt slobodnej ekonomiky s etiketou zlatokopeckých dobrodruhov ktorí sa priznávajú ku korupcii ako k normálnej požiadavke súkromného podnikania. Zvádza k otvoreným klamstvám a bombastickým sľubom ktoré podceňujú zdravý rozum voličov. Zvádza k utváraniu krátkodobých účelových spojenectiev. Zvádza k mýtom veľkostrán ktorých cena spočíva v čoraz väčšom ustupovaní od pôvodných zásad. Zvádza k zamlčiavaniu problémov a odsúvaniu ich riešenia v obave o voličskú priazeň. Zvádza k páčivému klamu že ideológia nie je potrebná že stačia praktické riešenia.

Táto cesta je podľa nášho názoru odsúdená z dlhodobého hľadiska na neúspech. Bez pevného hodnotového systému si nemožno zvoliť správne riešenie. Iba také z ktorého sa črtá okamžitý zisk. Úspech môže prísť len poctivým pokračovaním v začatých reformách a nie je možné dosiahnuť ho za noc. Navyše takéto správanie sa politických strán spolu s premiešavaním podnikania korupcie a politiky nenapraviteľným spôsobom poškodzuje ekonomické a sociálne prostredie slovenskej spoločnosti a zhoršuje našu nádej na život v slušnom a prosperujúcom štáte. Práve korupcia a hrabivosť spolu s polovičatosťou reforiem a uprednostňovaním politických hier pred riešením vecných problémov sú skutočnými príčinami neúspechu strán ktoré sa dnes považujú za reformné.

Popri takejto politickej scéne ponorenej do vnútorných bojov nezostáva navyše nijaký priestor na širšiu verejnú debatu o základných otázkach európskej budúcnosti a našej pozície v nej. Je pritom viac ako zrejmé že je v životnom záujme Slovenska aby jeho politická reprezentácia vstupovala do Európskej únie s jasným názorom na tieto otázky a potrebnou verejnou podporou svojich pozícií.

Reformy a politiku zakotvenú v hodnotách sme sa vždy snažili presadzovať nielen verbálnymi vyhláseniami ale hlavne svojou praktickou činnosťou a konkrétnymi návrhmi na pôde parlamentu. Chceme pri takej politike zostať. Veríme v konzervatívne hodnoty overené časom a rozumom. Sme presvedčení o potrebe existencie takej politickej sily ktorá bude robiť politiku zakotvenú v hodnotách a založenú na poctivom presadzovaní potrebných reforiem nie na politickom kupčení falošných kompromisoch a oportunizme. Preto sme sa rozhodli založiť OKS.

Comments

Komentáre