Občianske konzervatívne spoločenstvo (OKS) hodnotí výsledky prvého kola volieb do vyšších územných celkov (VÚC) ako prejav nedôvery občanov SR v poctivosť politiky. Osobitne ich vyzdvihuje ako prejav straty dôvery ľudí v reformu verejnej správy a v tie politické strany ktoré sa podpísali pod jej podobu. Vyzýva preto svojich priaznivcov aby v druhom kole volieb predsedov VÚC volili len predstaviteľov reforiem. V Trnavskom a Nitrianskom kraji by mali voliči uprednostniť politické hľadisko pred etnickým a podporiť kandidátov SMK na predsedov krajov.

Comments

Komentáre