Solidarizujem sa…

Shooty

…s mestským poslancom slovinského prístavného mesta Piran Joškom Jorašom ktorý si každý deň vyvesuje na nejasnom území medzi Chorvátskom a Slovinskom slovinskú zástavu a púšťa slovinskú hymnu.

Nie preto že by som sa chcel miešať do vnútorných záležitostí Slovinska a Chorvátska. Keď však tak hľadím na svoju rodnú Tatrániu a jej demokratov niekedy mám chuť vyvesiť si na obydlie zástavu slobodného mesta Wilsonstadt a pustiť si wilsonstadtskú hymnu.

Aspoň v nedeľu večer namiesto nedeľnej chvíle poézie.

Dobrú noc.

Comments

Komentáre