OKS dnes spolu s mimovládnymi organizáciami a ďalšími občanmi iniciovala hromadnú pripomienku k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu a začlenení Úradu špeciálnej prokuratúry pod Generálnu prokuratúru z dielne ministra spravodlivosti Štefana Harabina.

Návrh zákona bol ministerstvom spravodlivosti predložený na medzirezortné pripomienkové konanie v rámci ktorého majú právo vyjadriť sa k nemu aj občania formou hromadnej pripomienky.

Hromadnou pripomienkou sa v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády rozumie pripomienka (v určenej lehote uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu zákona) ktorú uplatnil väčší počet fyzických osôb alebo právnických osôb zo strany verejnosti a zároveň súčasťou pripomienky je splnomocnenie zástupcovi verejnosti na ich zastupovanie. V prípade ak sa s hromadnou pripomienkou stotožnilo minimálne 500 právnických a fyzických osôb musí sa so zástupcami verejnosti uskutočniť rozporové konanie.

Podporte našu snahu o zachovanie Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry ako významných nástrojov boja proti korupcii a závažnej trestnej činnosti finančných a mocenských elít!

Ďalšie informácie:

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o zrušení Špeciálneho súdu a začlenení Úradu špeciálnej prokuratúry pod Generálnu prokuratúru

Comments

Komentáre


Juraj Petrovič

Juraj Petrovič je vyštudovaný hudobník a právnik. Pracuje na pozícii stredného manažmentu v oblasti chemického priemyslu. Členom OKS je od roku 2002, postupne zastával rôzne funkcie v republikovej rade a predsedníctve OKS. V období 2012 až 2020 pôsobil ako predseda Programovej rady OKS a v rokoch 2013 až 2020 bol podpredsedom OKS.