NIE socialistickej EÚ
ÁNO slobodnému trhu v Európe

– zásadne znížiť mieru regulácie hospodárstva z úrovne EÚ odmietnuť ďalšie regulácie a redukovať súčasné iba na také bez ktorých nie je možné fungovanie spoločného trhu
– odmietnuť harmonizáciu daňovej sociálnej dôchodkovej a zdravotnej politiky a pracovného práva v rámci EÚ
– zrušiť všetky produkčné kvóty a limity v rámci EÚ
– zastaviť prerozdeľovanie finančných prostriedkov prostredníctvom fondov EÚ
– zrušiť regionálnu politiku EÚ a vrátiť ju na národnú úroveň
– zrušiť dotácie do poľnohospodárstva z úrovne EÚ
– zrušiť všetky obmedzenia slobodnej výmeny poľnohospodárskych produktov
– zrušiť enviromentálnu politiku EÚ uplatňovať trhovo orientovanú ochranu životného prostredia
– presadzovať slobodný obchod a odbúravanie bariér voči krajinám mimo EÚ
– odmietnuť konštituovanie tripartity na úrovni EÚ
– zrušiť obmedzenia pre zamestnávanie občanov pristupujúcich krajín v EÚ

NIE unáhlenému zavádzaniu eura
ÁNO zachovaniu ekonomickej suverenity SR

– odmietnuť unáhlené nahradenie slovenskej koruny eurom podmieniť zavedenie eura pripravenosťou slovenskej ekonomiky na vstup do Európskej menovej únie
– odmietnuť urýchlovanie napĺňania kritérií pre vstup do EMU v prípade ak by to malo za následok obmedzovanie možností pre ekonomické a sociálne reformy v SR
– odmietnuť pristúpenie k euru v prípade že sa vývoj v EÚ bude uberať smerom k ďalšej centralizácii a k vytváraniu európskeho superštátu

NIE európskemu superštátu
ÁNO spoločenstvu dobrovoľne spolupracujúcich národných štátov

– zachovať medzivládny charakter EÚ (Európa národných štátov)
– posilniť úlohu národných parlamentov výrazne obmedziť právomoci Európskej komisie neposilňovať právomoci Európskeho parlamentu
– prehodnotiť a odmietnuť spoločné normy pre celú EÚ (unifikácia) všade tam kde ich existencia nie je nevyhnutná pre fungovanie spoločného trhu
– vrátiť národným štátom všetky právomoci ktoré nie je nevyhnutné nechať na úrovni EÚ

NIE európskej ústave
ÁNO zjednodušeniu zmluvnej základne EÚ

– EÚ nepotrebuje ústavu ale výrazné zjednodušenie zmluvnej základne
– EÚ nepotrebuje prezidenta ani ministra zahraničných vecí
– EÚ nepotrebuje nové hlasovacie mechanizmy
– EÚ má ostať spoločenstvom suverénnych štátov v ktorom sa rozhodnutia prijímajú konsenzom a každý štát má právo veta
– EÚ nepotrebuje nové inštitúcie a úrady ale obmedzenie byrokracie
– EÚ nepotrebuje nové predpisy smernice a normy ale redukciu tých súčasných
– v prípade rozhodovania o ústave EÚ uskutočniť v členských krajinách referendum

NIE antiamerikanizmu
ÁNO zodpovednosti a atlantickému partnerstvu

– odmietnuť Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ mimo rámca NATO a bez koordinácie s USA
– odmietnuť všetky prejavy antiamerikanizmu a antisemitizmu v EÚ
– zaujať tvrdší postoj proti štátom podporujúcim terorizmus a totalitným štátom
– rozšíriť EÚ o Rumunsko Bulharsko Turecko a v prípade záujmu aj o Izrael
– posilniť a koordinovať postup členských štátov EÚ v boji proti terorizmu

OKS požaduje aby sa o neprijatí či prijatí ústavy Európskej únie konalo v Slovenskej republike referendum.

Na stiahnutie:

ÁNO európskej slobode NIE európskej byrokracii! – volebný program OKS pre voľby do Európskeho parlamentu 2004 (RTF)

Comments

Komentáre