Vláda Roberta Fica opätovne a bezdôvodne pripravuje otvorenie II. piliera dôchodkového systému. Svojím konaním destabilizuje nastavenie dôchodkového systému a likviduje reformy ktoré vedú k budúcemu znižovaniu záväzkov Sociálnej poisťovne. Vláda Roberta Fica týmto krokom opäť potvrdzuje svoj likvidačný postoj k ekonomickej slobode a postupnému odbúravaniu ekonomickej závislosti občanov na štáte.

Tento krok prichádza len niekoľko mesiacov po anuitnej novele ktorá mala nastaviť pravidlá vyplácania dôchodkov z II. piliera zakúpením anuity. Vláda Roberta Fica takmer pre všetkých sporiteľov zrušila možnosť nasporené úspory si jednorázovo vybrať a tým im znemožnila rozhodovať sa medzi alternatívami použitia nasporených prostriedkov.

Ako základné argumenty pre otvorenie teraz uvádza „nízku“ výslednú anuitu poskytovanú životnou poisťovňou. Tento domnelý problém má však niekoľko praktických riešení a to novelou zákona a paragrafov týkajúcich sa výplaty nasporených úspor:

• umožniť jednorazový výber usporených prostriedkov všetkým sporiteľom ak ich dôchodok z I. piliera je vyšší ako životné minimum

• možnosť výplat anuít Sociálnou poisťovňou za predpokladu splnenia regulácie Basel II Sociálnou poisťovňou regulovania Sociálnej poisťovne a získania licencie od NBS

• sprísniť regulovanie výpočtu anuity životnou poisťovňou ak má vláda pochybnosti o splnení odbornej starostlivosti životnými poisťovňami a regulátorom pri nastavovaní produktu.

Ficova vláda však nehľadá riešenia neponúka možnosti a jej jediný cieľ je dostať sa k zdrojom teda k úsporám sporiteľov ktoré chce použiť na predvolebnú kampaň a uplácanie voličov vlakmi zadarmo plynovými bonusmi a ďalšími populistickými ťahmi.

Martin Mlýnek
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 29. januára 2015.

Comments

Komentáre


Martin Mlýnek

Martin Mlýnek je povolaním risk manažér a vzdelaním ekonóm. Je ekonomickým expertom a podpredsedom OKS.