title=Tá studená vojna ktorej zmysel dnes prestávajú vidieť zástupcovia slovenských firiem viedla k tomu že jeden z najohavnejších režimov aký kedy ľudstvo vymyslelo skrachoval a zrútil sa. Následkom toho sa rozpadol Sovietsky zväz a Stredná Európa sa oslobodila spod ruskej autokracie. Aj vďaka tomu mohli naši zástupcovia podnikateľov po prvýkrát v živote začať SLOBODNE podnikať. Dnes už asi na to zabúdajú…

Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na blog.etrend.sk dňa 4. septembra 2014 a nájdete ho tu.

Comments

Komentáre


Martin Mlýnek

Martin Mlýnek je povolaním risk manažér a vzdelaním ekonóm. Je ekonomickým expertom a podpredsedom OKS.