Dnes som prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi poslal otvorený list (vo formáte PDF k dispozícii tu) v ktorom ho upozorňujem na problematické rozhodnutia senátu Najvyššieho súdu SR vedeného Janou Baricovou ktorú sa prezident rozhodol vymenovať za sudkyňu Ústavného súdu SR. Problematické rozhodnutia sa týkajú uplatňovania práva na informácie.

Baricovej senát v apríli 2010 odmietol moje odvolanie vo veci žiadosti o sprístupnenie zvukového záznamu z prvého rokovania Ficovej vlády v roku 2006. V odôvodnení rozsudku spochybnil že dokumenty sú informáciou. Ak by sa tento prístup presadil v rozhodovacej činnosti úradov a súdov právo verejnosti na prístup k informáciám by bolo obmedzené a povinné osoby by získali účinný obštrukčný nástroj na to ako sa vyhýbať poskytovaniu požadovaných informácií.

Vo februári 2013 Baricovej senát odmietol odvolanie Aliancie Fair-play vo veci žiadosti o informácie týkajúce sa tzv. nástenkového tendra. Ministerstvo výstavby a neskôr Najvyšší kontrolný úrad SR odmietli požadované informácie sprístupniť pod zámienkou že vo veci prebieha kontrola. Úrad využil ustanovenie že povinná osoba nesprístupní informáciu ktorá sa týka výkonu kontroly na to aby zamedzil sprístupneniu aj tých informácií ktoré boli predmetom kontroly. „Ak by sa však ustanovenie zákona malo vzťahovať aj na predmet kontroly (napríklad jednotlivé dokumenty z účtovníctva) potom by bolo možné akúkoľvek bežne prístupnú informáciu utajiť jednoducho tak že niekto spustí hoci aj vnútroorganizačnú kontrolu a bude ju naťahovať donekonečna“ upozornila vo svojej reakcii Aliancia Fair-play. V odôvodnení rozsudku Baricovej senát navyše bezprecedentným spôsobom komentoval hodnotil a spochybňoval motivácie žiadateľa o informácie keď obvinil Alianciu Fair-play že zákon o slobodnom prístupe k informáciám zneužíva ako „zámienku na kritiku orgánov verejnej správy“ a „formalistické bezúčelné spory“.

Ústavný súd SR je nezávislým orgánom ochrany ústavnosti. Okrem iného rozhoduje aj o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb ak namietajú porušenie svojich základných práv a slobôd. Mám vážne pochybnosti či pani Jana Baricová vzhľadom na jej doterajší prístup k rozhodovaniu o uplatňovaní práva na informácie je na post ústavnej sudkyne vhodnou kandidátkou ktorá bude chrániť práva a slobody občanov. Preto som prezidenta Andreja Kisku vyzval aby zvážil či vzhľadom na vyššie uvedené spĺňa predpoklady pre výkon funkcie sudkyne Ústavného súdu SR a prehodnotil svoje rozhodnutie o jej vymenovaní.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 9. júla 2014

Súvisiace informácie:

1. Kauza „zvukové záznamy“

Rozsudok: http://www.supcourt.gov.sk/data/att/14430_subor.pdf

Komentár Ondreja Dostála: http://dostal.blog.sme.sk/c/226503/Absurdne-rozhodnutie-…

Komentár Petra Wilflinga: http://www.otvorenepravo.sk/m/clanok/43/protiustavny-nez…

2. Kauza „nástenkový tender“

Rozsudok: http://www.fair-play.sk/pdf/130228_rozsudok_NS.pdf

Komentár Aliancie Fair-play: http://fairplay.blog.sme.sk/c/330228/Ako-sa-rozsudok-Naj…

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.