Robert Fico dnes obvinil prezidentského kandidáta Andreja Kisku z napojenia na scientológiu a tvrdil že scientologická sekta predstavuje bezpečnostné riziko. Bolo by preto správne aby sám vysvetlil prečo jeho vláda poskytla dotácie vo výške vyše 200 tisíc eur firme na čele ktorej stojí človek hlásiaci sa k scientológii.

Dotáciu poskytla Ficova vláda firme PSS SVIDNÍK a. s. z euforofondov prostredníctvom ministerstva hospodárstva. Ministerstvo sa zmluvou uzavretou 7. 5. 2013 zaviazalo poskytnúť spoločnosti PSS SVIDNÍK a. s. nenávratný finančný príspevok vo výške 48 722 eur na spolufinancovanie projektu Podpora účasti spoločnosti PSS SVIDNÍK a. s. na výstavách. Na nákup inovatívnej technológie zvislého sústruženia poskytlo Ficovo ministerstvo hospodárstva firme PSS SVIDNÍK a.s. ďalších 185 tisíc eur na základe zmluvy z 23. 1. 2014.

Predsedom predstavenstva PSS SVIDNÍK a.s. ktorý s Ficovým ministerstvom hospodárstva zmluvu o poskytnutí nenávratného príspevku podpísal je Ing. Michal Homza.

Ing. Michal Homza sa ako výkonný riaditeľ Potravinárskych strojární Svidník a.s. (predchodca PSS SVIDNÍK a.s.) na scientologických stránkach takto verejne vyznáva so svojho kladného vzťahu k myšlienkam scientológie:

„V roku 1995 som sa stal riaditeľom pomerne veľkej firmy. Od začiatku som hľadal optimálne riešenie organizácie firmy. Našiel som ho v podobe Administratívnej technológie L. Ron Hubbarda ktorú v tej dobe na Slovensku rozširovala len jedna spoločnosť. Postupne som aplikoval to čo som sa naučil prostredníctom tejto firmy. Stále mi však čosi chýbalo… A to som našiel v knihe Dianetika – Moderná veda o duševnom zdraví ktorú mi daroval účastník jedného seminára.

Z tej knihy som pochopil že okrem firmy potrebujem dať do poriadku niečo oveľa dôležitejšie – a tým je moja myseľ. Presne v tom istom roku som absolvoval prvé procesy popísané v tejto knihe a pokračujem v tom systematicky ďalej. Zmenou mojej mysle sa mení aj moje okolie. A čo som veľmi rád – je to zmena k lepšiemu.“

Robert Fico tvrdí že scientológovia sú bezpečnostné riziko. Mal by teda verejnosti vysvetliť prečo jeho vláda venovala vyše 200 tisíc eur na podporu firmy človeka hlásiaceho sa k scientológii.

Ondrej Dostál
predseda OKS

Martin Ferianec
člen OKS

V Bratislave dňa 18. marca 2014.


Súvisiace informácie:

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Spoločnosti PSS SVIDNÍK a. s. č. 1

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Spoločnosti PSS SVIDNÍK a. s. č. 2

Obchodný register: PSS SVIDNÍK a.s.

Čo o Scientológii napísal Ing. Michal Homza

Comments

Komentáre