Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Zákonom sa má obmedziť právo vlastníkov poľnohospodárskej pôdy slobodne nakladať so svojím majetkom a právo ostatných osôb nadobúdať poľnohospodársku pôdu do svojho vlastníctva.

Vlastník poľnohospodárskej pôdy by po schválení zákona nemal právo slobodne previesť svoj majetok na inú osobu podľa svojho vlastného rozhodnutia. Prednostné právo na získanie tejto pôdy by mali osoby podnikajúce v poľnohospodárstve najmenej tri roky. Až v prípade žeby žiadna z osôb podnikajúcich v poľnohospodárstve najmenej tri roky neprejavila záujem o kúpu poľnohospodárskej pôdy mohol by ju jej vlastník po absolvovaní byrokratickej procedúry predať alebo darovať inej osobe.

Sme presvedčení že návrh zákona je v rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky pretože zasahuje do vlastníckych práv nad rámec predpokladaný ústavou. V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme:
1. odmietnuť návrh zákona ako celok
2. v prípade neodmietnutia návrhu zákona ako celku ho upraviť tak aby neobmedzoval vlastnícke práva vlastníkov poľnohospodárskej pôdy a osôb ktoré majú záujem stať sa vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy.

Hromadná pripomienka vrátane jej odôvodnenia je zverejnená na portáli change|net.sk a podporiť ju možno najneskôr v pondelok 2. decembra 2013.

Ondrej Dostál Občianska konzervatívna strana
Peter Gonda Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
Richard Ďurana INESS
Juraj Karpiš INESS
Radovan Ďurana INESS
Juraj Petrovič OKS
Martin Mlýnek OKS
Radovan Kazda vydavateľ
Martin Vlachynský INESS

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.