OKS k cene ÚPN pre F. Vnuka

Občianska konzervatívna strana vyjadruje znepokojenie nad situáciou v Ústave pamäti národa (ÚPN) v súvislosti s medzičasom už prehodnoteným rozhodnutím predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka oceniť ľudáckeho historika Františka Vnuka za vedecký prínos. Vyzývame Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny aby sa situáciou v ÚPN zaoberal.

Úlohou ÚPN je propagovať myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu. F. Vnuk je popredným obhajcom totalitného režimu vojnového slovenského štátu. Udeliť mu práve 17. novembra cenu ÚPN by bolo popretím zmyslu existencie ÚPN výsmechom obetiam fašizmu a pošliapaním odkazu Novembra 1989 a pamiatky zakladateľa ÚPN Jána Langoša. Obhajovať toto rozhodnutie Vnukovými kritickými prácami o komunistickom režime bolo rovnako nemiestne ako keby ÚPN udelil cenu Gustávovi Husákovi argumentujúc jeho zásluhami v boji proti fašizmu.

Upustenie od zámeru oceniť F. Vnuka po ostrej verejnej kritike nie je dôvodom tváriť sa že sa nič nestalo. OKS vyzýva Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny aby si plnil svoju kontrolnú funkciu vo vzťahu k ÚPN požiadal O. Krajňáka o vysvetlenie jeho rozhodnutia udeliť cenu ÚPN F. Vnukovi prerokoval celú záležitosť na svojom najbližšom zasadnutí a zaujal k nej stanovisko.

Fedor Gál čestný predseda OKS
Peter Zajac čestný predseda OKS
Ondrej Dostál predseda OKS

V Bratislave dňa 15. novembra 2013

Comments

Komentáre