Občianska konzervatívna strana podporuje Hromadnú pripomienku verejnosti k návrhu zákona o hospodárskej mobilizácii ktorým sa mení aj zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (tzv. infozákon).

Je príznačné pre Ficovu vládu že sa pomocou novely ukrytej v inom zákone pokúsila oklieštiť infozákon. Tento zákon totiž predstavuje efektívny spôsob ako kontrolovať vládu a ostatné orgány verejnej moci či konajú podľa zákonov a či svoju moc nezneužívajú. Preto je veľmi dôležité aby jeho účinnosť nebola likvidovaná spôsobom akým sa o to pokúšalo ministerstvo hospodárstva v pripravovanom návrhu zákona.

OKS vo vyhlásení svojho republikového snemu z 26. októbra 2013 upozornila že sa množia prejavy snáh vládnej garnitúry zasahovať do základných práv a slobôd. Snahu ministerstva hospodárstva nenápadne oklieštiť infozákon považuje OKS za prejav týchto snáh a útok na jedno zo základných práv občanov a to právo na informácie. Nič na tom nemenia ani informácie že ministerstvo hospodárstva od zámeru novelizovať infozákon takýmto spôsobom upustilo a pokúsi sa svoje predstavy presadiť prostredníctvom novely infozákona ktorú pripravuje ministerstvo spravodlivosti. Snaha oklieštiť infozákon je škodlivá bez ohľadu na formu akou sa má uskutočniť.

OKS preto vyzýva tých svojich členov a sympatizantov ale aj ostatných občanov ktorým nie je ľahostajná účinná možnosť kontroly vlády a ďalších štátnych a samosprávnych orgánov aby ešte dnes podporili hromadnú pripomienku na stránke change|net.sk.

Juraj Petrovič
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 4. novembra 2013.

Comments

Komentáre

Juraj Petrovič

Juraj Petrovič je vyštudovaný hudobník a právnik. Pracuje na pozícii stredného manažmentu v oblasti chemického priemyslu. Členom OKS je od roku 2002, postupne zastával rôzne funkcie v republikovej rade a predsedníctve OKS. V období 2012 až 2020 pôsobil ako predseda Programovej rady OKS a v rokoch 2013 až 2020 bol podpredsedom OKS.