title=Ficovi nejde a nikdy nešlo o ľudí. Teda o obyčajných ľudí. Išlo a ide mu len o to aby jeho ľudia mohli beztrestne kradnúť a rabovať a aby sa on sám mohol stať prezidentom skôr než sa mu ekonomika a možno aj strana a vláda rozsypú pod rukami.

Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na petrovic.blog.sme.sk dňa 30. októbra 2013 a nájdete ho tu.

Comments

Komentáre

Juraj Petrovič

Juraj Petrovič je vyštudovaný hudobník a právnik. Pracuje na pozícii stredného manažmentu v oblasti chemického priemyslu. Členom OKS je od roku 2002, postupne zastával rôzne funkcie v republikovej rade a predsedníctve OKS. V období 2012 až 2020 pôsobil ako predseda Programovej rady OKS a v rokoch 2013 až 2020 bol podpredsedom OKS.