Občianska konzervatívna strana (OKS) odmieta vládny návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty ktorou sa podnikateľom stanovuje povinnosť predkladať daňovým úradom údaje o všetkých faktúrach prostredníctvom tzv. kontrolného výkazu. Pod zámienkou boja proti daňovým únikom chce Ficova vláda neopodstatnene zvyšovať byrokratické zaťaženie podnikateľov.

Ani štát ani podnikatelia pritom nie sú na takéto zmätočné experimentovanie pripravení. Vládny návrh má okrem zavedenia dodatočných výkazov povinnosti pre podnikateľov ktoré im už dnes sú uložené zákonom o účtovníctve umocniť hrozbou ďalších pokút. Vláda komunikuje s verejnosťou spôsobom ktorý celoplošne kriminalizuje podnikateľov pričom samotné ministerstvo financií ani nevie o aké úniky sa vlastne jedná a ktoré skupiny „podnikateľov“ sú za ne zodpovedné. Tzv. „čierny zoznam“ obsahuje približne 1 % všetkých registrovaných platcov DPH a pre nich má byť trestaných zvyšných 99 % dodatočnou byrokraciou.

OKS navrhuje inú cestu riešenia problému daňových podvodov. Ministerstvo financií by malo vierohodne vyčísliť úniky na príjmoch z DPH. Daňové úrady by mali identifikovať subjekty ktoré sú podozrivé z daňových únikov a vykonať u nich kontrolu. Daňové úrady by sa mali vysporiadať s korupciou vo vlastných radoch a realizovať kontroly systémom ktorý zamedzí vytváraniu väzieb medzi kontrolovaným subjektom a kontrolórom. Boj proti daňovým podvodom podľa OKS nevyžaduje ďalšie zvyšovanie byrokratickej záťaže podnikateľov ale je možný efektívnejším využívaním tých nástrojov ktoré má štát už teraz k dispozícii.

Martin Mlýnek
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 16. júla 2013.

Comments

Komentáre


Martin Mlýnek

Martin Mlýnek je povolaním risk manažér a vzdelaním ekonóm. Je ekonomickým expertom a podpredsedom OKS.