Snaha zabrániť protiústavným zásahom do slobody prejavu a slobodného šírenia informácií je hlavným cieľom dnes zverejnenej hromadnej pripomienky k návrhu zákona o volebnej kampani.

Návrh zákona predložilo minulý týždeň do medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo vnútra a majú sa ním upraviť podmienky volebnej kampane pre všetky typy volieb. Podľa signatárov hromadnej pripomienky navrhovaná právna úprava zasahuje do slobody prejavu a do slobodného šírenia informácií nad rámec ktorý pripúšťa ústava. Podľa čl. 26 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky „slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných bezpečnosť štátu verejného poriadku ochranu verejného zdravia a mravnosti.“

V hromadnej pripomienke navrhujeme upraviť návrh zákona tak aby nedochádzalo k zásahom do slobody prejavu a slobody šírenia informácií nad rámec ktorý pripúšťa ústava. Navrhujeme preto najmä:

1. zrušiť volebné moratórium
2. vypustiť zákaz vedenia kampane inými subjektmi
3. vypustiť zákaz zverejňovania výsledkov volebných prieskumov
4. neobmedzovať výšku nákladov na volebnú kampaň.

Medzi úvodnými signatármi hromadnej pripomienky a zástupcami verejnosti pre rozporové konanie sa okrem predstaviteľov OKS nachádzajú aj poslanec NR SR za SaS Peter Osuský a predseda Republikovej rady SMK László Szigeti.

Hromadná pripomienka je zverejnená na portáli change|net.sk a podporiť ju možno do piatku 2. augusta 2013.

OKS zároveň podporuje aj hromadnú pripomienku k návrhu zákona o výkone volebného práva ktorú iniciovala SMK a ktorej cieľom je zabezpečenie práva na používanie jazykov menšín v rámci volebného procesu.

Ondrej Dostál
predseda OKS

Bratislave dňa 25. júla 2013.


Hromadná pripomienka k návrhu zákona o volebnej kampani: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=731010

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o výkone volebného práva: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=731011

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.