Občianska konzervatívna strana odmieta včera schválenú novelu zákona o hlásení pobytu občanov. Štát by mal do súkromia občanov vstupovať iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnej miere. Povinnosť hlásiť pobyt v cudzine nad 90 dní nie je ani odôvodnená ani nevyhnutná. Neochota SMER-SD vypustiť zo zákona túto povinnosť odráža presvedčenie socialistickej vlády že vie lepšie ako samotní občania čo je pre nich dobré.

Ustanovenie o povinnosti hlásiť pobyt v zahraničí nad 90 dní bolo súčasťou zákona aj doteraz. Nebolo však reálne uplatňované. Zmenená formulácia tohto ustanovenia v zákone signalizuje túžbu vlády vynucovať si plnenie nezmyselnej povinnosti pokutami. Po kritike zo strany verejnosti však minister vnútra Robert Kaliňák vyhlasuje že štát nebude ľudí pokutovať. Hoci práve možnosťou ukladať sankcie zdôvodňuje dôvodová správa potrebu zmeny tohto ustanovenia. Meniť zákon s odôvodnením že sa má dosiahnuť jeho vymáhateľnosť ukladaním pokút a po jeho schválení tvrdiť že sa zákon aj tak nebude vymáhať a pokuty ukladať je politická fraška a právny paškvil.

Schválená novela je však legislatívny paškvil aj z iného dôvodu. SMER-SD do nej v druhom čítaní prepašoval aj novely dvoch ďalších s týmto zákonom nijako nesúvisiacich zákonov. Novelou zákona o hlásení pobytu občanov sa tak majú novelizovať aj zákon o Hasičskom a záchrannom zbore a zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva vnútra. SMER-SD si z legislatívneho procesu robí trhací kalendár.

OKS vyzýva občanov aby podporili výzvu prezidentovi republiky na vetovanie novely zákona o hlásení pobytu občanov.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 17. mája 2013

Súvisiace informácie:

change|net.sk: Výzva prezidentovi na vetovanie novely zákona o hlásení pobytu občanov

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.