ImageRacionálne zmýšľajúci človek si však musí položiť otázku. Je „investičný stimul“ teda dotácia zo štátneho rozpočtu na ktorú sa poskladajú všetci daňovníci vo výške 4 mil. eur dobrá investícia na vytvorenie 100 pracovných miest?

Ak sa nezamestnaný rozhodne založiť si živnosť môže dostať od Úradu práce „stimul“ vo výške cca 4000 eur a musí udržať živnosť 2 roky. Takže tu nie je niečo v poriadku. A nielen v tomto prípade ale v celej filozofii „investičných stimulov“ a „vytvárania pracovných miest“.

Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na kuhn.blog.sme.sk dňa 4. apríla 2013 tu.

Comments

Komentáre