title=Naša krajina potrebuje výraznú zmenu a začať treba predovšetkým v oblasti vzdelávania

Namiesto podpory skutočnej reformy vzdelávania a systémových zmien v našom školstve vrátane toho odborného sme opäť svedkami vyhodenia peňazí do „propagačného vetra“. Štát chce propagandou ovplyvňovať voľbu budúceho povolania dnešných žiakov.

Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na blog.etrend.sk dňa 2. apríla 2013 a nájdete ho tu.

Comments

Komentáre

Martin Mlýnek

Martin Mlýnek je povolaním risk manažér a vzdelaním ekonóm. Je ekonomickým expertom a podpredsedom OKS.