Dnes sa malo na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uskutočniť rozporové konanie k návrhu zákona o odbytovom fonde. Zúčastniť sa ho mali zástupcovia signatárov hromadnej pripomienky za odmietnutie tohto návrhu zákona. Ministerstvo nás včera e-mailom informovalo že rozporové konanie bolo zrušené.

V hromadnej pripomienke sme žiadali odmietnuť návrh zákona ako celok. Navrhovaným zákonom sa mala zriadiť odbytový fond ako verejnoprávna inštitúcia na propagáciu odbytu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov a na rozvoj poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. Fond mal byť financovaný predovšetkým z povinných príspevkov platiteľov ktorými mali byť podnikateľské subjekty v sektore poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. Platitelia mali odvádzať do fondu príspevok vo výške 006 % zo všetkých tržieb.

V hromadnej pripomienke pod ktorú sa podpísalo viac ako 750 občanov sme vyjadrili názor že návrh zákona je nezmyselný a škodlivý pretože fakticky zavádza novú daň zvyšuje finančné a administratívne zaťaženie podnikateľských subjektov a vytvára úrad ktorý nikto nepotrebuje a ktorý doteraz nikomu nechýbal. Pre prípad žeby ministerstvo nevyhovelo našej požiadavke odmietnuť návrh ako celok žiadali sme text návrhu zákona upraviť tak aby boli zrušené povinné príspevky do fondu posunula sa doba účinnosti zákona o 10 rokov fond bol zriadený iba na dobu určitú v trvaní tri roky a aby sa zaviedli merateľné kritéria úspešnosti fondu a ich každoročné vyhodnocovanie.

Na dnes plánované rozporové konanie medzi predstaviteľmi ministerstva a zástupcami signatárov hromadnej pripomienky bolo zrušené s odôvodnením že sa včera uskutočnil okrúhly stôl so zástupcami potravinárskych a poľnohospodárskych organizácií ktorého výsledkom je pozastavenie ďalšieho legislatívneho postupu tohto zákona až do doby kým sa nenájde kompromis medzi postojom ministerstva a týchto organizácií. Z toho dôvodu boli zrušené všetky plánované rozporové konania.

Keďže iniciátori a signatári hromadnej pripomienky považujú nápad so zriadením odbytového fondu za pomýlený a škodlivý vo svojej podstate na prípadnú novú verziu takéhoto návrhu zákona sme pripravení opätovne reagovať formou hromadnej pripomienky.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 15. marca 2013.

change|net.sk: Hromadná pripomienka za odmietnutie návrhu zákona o odbytovom fonde

Iniciátori hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Radovan Kazda vydavateľ odborných periodík
Richard Ďurana riaditeľ INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Radovan Ďurana analytik INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Mikuláš Knapp predseda Aliancie živnostníkov a slobodných povolaní
Peter Gonda riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika (KI)
Juraj Petrovič predseda Programovej rady OKS
Dušan Sloboda analytik KI
Martin Mlýnek podpredseda OKS
Ivan Kuhn podpredseda OKS
Silvester Bizoň kancelár OKS
Ronald König člen OKS prispievateľ portálu Menej štátu
Michal Novota konzultant spolupracovník KI
Matej Števove šéfredaktor Denníka RSS


Poverení zástupcovia signatárov na rozporové konanie:

Ondrej Dostál predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Radovan Kazda vydavateľ odborných periodík
Richard Ďurana riaditeľ INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Radovan Ďurana analytik INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Peter Gonda riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika (KI)
Juraj Petrovič predseda Programovej rady OKS

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.