Polícia odmietla obe moje trestné oznámenia týkajúce sa možného spáchania trestného činu schvaľovania trestného činu podľa § 338 Trestného zákona. Prvé trestné oznámenie sa týkalo filmu Zuzany Piussi Nemoc tretej moci druhé článku Zuzany Petkovej Manželka Harabina mala sólo miestnosť. Za film aj článok sa v súčasnosti vedú trestné stíhania ktoré nie sú ukončené.

Schvaľovaním konaní Zuzany Piussi a Zuzany Petkovej ktorého som sa dopustil svojimi článkami na blogu a spoločne s ďalšími ľuďmi prostredníctvom vyhlásení k spomínaným trestným stíhaniam na portáli changenet.sk nebola podľa uznesenia povereného príslušníka policajného zboru npor. Rastislava Šedivého naplnená skutková podstata trestného činu schvaľovania trestného činu. Uznesenie o odmietnutí mojich podnetov mi bolo doručené v pondelok 17.12.2012. Včera som proti uzneseniu o odmietnutí podal v zákonom stanovenej trojdňovej lehote sťažnosť (na stiahnutie vo formáte PDF tiež tu).

V odôvodnení uznesenia sa konštatuje že pre spáchanie trestného činu je potrebné aby páchateľ naplnil všetky štyri obligatórne znaky skutkovej podstaty konkrétneho trestného činu. Uznesenie však nijako nekonkretizuje ktorý z obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestného činu nebol predmetným konaním naplnený.

V odôvodnení sa okrem iného uvádza: „Z vyššie uvedených skutočností vyplýva že oznamovateľ v písomných podnetoch vyjadruje svoj názor a súhlas s konaním novinárky a redaktorky. V tomto prípade treba konštatovať že nie každý súhlas musí zakladať automaticky trestnoprávnu zodpovednosť nakoľko najmä na internetových fórach v diskusiách vyjadrujú účastníci množstvo názorov na rôzne články vyjadrenia alebo konania iných ľudí čoho je dôkazom aj prehlásenie signatárov. Zároveň z podnetov vyplýva že novinárka a redaktorka nie sú podozrivé alebo obvinené zo spáchania závažných trestných činov pri ktorých by napr. došlo k ujme na zdraví úmrtiu alebo k spôsobeniu vyššej finančnej ujmy.“

Podľa § 338 ods. 1 Trestného zákona sa trestného činu schvaľovania trestného činu dopustí ten „kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa“. Trestný zákon nijako nerieši otázku či k schvaľovaniu trestného činu alebo verejnému vychvaľovaniu jeho páchateľa dochádza na internetových fórach v diskusiách alebo inde. Skutočnosť že ľudia v diskusiách či na internetových fórach vyjadrujú rôzne názory je sama o sebe úplne irelevantná z hľadiska odpovede na otázku či schvaľovaním konania Zuzany Piussi a Zuzany Petkovej prišlo alebo neprišlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa § 338 Trestného zákona. Rovnako je z hľadiska naplnenia skutkovej podstaty trestného činu schvaľovania trestného činu irelevantné či pri schvaľovanom trestnom čine prišlo k ujme na zdraví úmrtiu alebo k spôsobeniu vyššej finančnej ujmy. Trestný zákon vo vzťahu k schvaľovanému trestnému činu žiadnu takúto podmienku neuvádza hovorí iba o schvaľovaní trestného činu.

V sťažnosti konštatujem že nebol dôvod na odmietnutie predmetných trestných oznámení a orgány činné v trestnom konaní by o nich mali rozhodnúť v závislosti od postupu orgánov činných v trestnom konaní vo veci Zuzany Piussi a Zuzany Petkovej. V prípade že bude pokračovať trestné stíhanie vo veci Zuzany Piussi a Zuzany Petkovej malo by byť začaté trestné stíhanie aj voči osobám ktoré ich konanie schvaľujú. V prípade vznesenia obvinení či dokonca obžaloby voči Zuzane Petkovej a Zuzane Piussi by sa malo rovnako postupovať aj voči tým osobám ktoré ich konanie schvaľujú.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 21. decembra 2012.

Súvisiaca príloha: Sťažnosť Ondreja Dostála proti uzneseniu vyšetrovateľa PZ (formát PDF)


Súvisiace informácie:

Vyhlásenie k trestnému stíhaniu Zuzany Piussi

Hospodárske noviny: Filmárke Piussi hrozí väzenie

Film Zuzany Piussi: Nemoc tretej moci

Blog: Ondrej Dostál: Ak zavriete Piussi tak aj mňa prosím

Podnet Ondreja Dostála na trestné stíhanie Ondreja Dostála (formát PDF)


sk1.sk: Obvinili novinárku ktorá zverejnila výšku platu Harabinovej manželky

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.