OKS pokladá situáciu pred predčasnými voľbami za prejav vrcholiacej krízy demokracie u nás. Všeobecná atmosféra šíriaceho sa strachu škandalizácie vzájomného denuncovania používania kriminálnych metód v politickej činnosti strata ekonomickej a sociálnej dynamiky útočenie na základy parlamentnej demokracie sú výrazom bezradnosti zoči-voči základným potrebám našej spoločnosti akými sú reálne odstránenie zadlžovania skutočný a nielen deklaratívny boj proti korupcii podpora domáceho malého a stredného podnikania ako nástroja udržateľného ekonomického rozvoja a znižovania nezamestnanosti reforma vzdelávania a verejnej správy sanácia zdravotníctva komplexné riešenie rómskej otázky náš postoj k eurozóne a Európskej únii a kľúčová otázka našej ukotvenosti v slobodnom svete k radikálnym zmenám vo svete a k ich povahe.

Aj v tejto situácii si však OKS uvedomuje dôležitosť parlamentných volieb. Preto OKS odporúča svojim voličom ísť k voľbám voliť niektorú zo štandardných stredopravých strán a krúžkovať politikov ktorí nestratili ich dôveru.

Peter Zajac
predseda OKS

V Bratislave dňa 28. februára 2012.

Comments

Komentáre