title=Vláda FNM NBS aj politické strany zvažujú ako využiť peniaze získané z predaja SPP.

Výnosy z privatizácie SPP sa majú použiť výlučne na dôchodkovú reformu a na splatenie štátneho dlhu. To hovorí zdravý ekonomický rozum Medzinárodný menový fond aj Národná banka Slovenska. Lenže zámery ktoré boli doteraz zverejnené sú opačné. Navrhujú polovicu teda 65 mld. na sociálnu reformu presnejšie povedané na naštartovanie dôchodkovej reformy ďalších 30 mld. na splatenie štátneho dlhu takmer 12 mld. rovno na spotrebu a 23 mld. na splácanie vnútorného dlhu štátnych podnikov ako napr. štátne železnice na dlhy ako čierne diery nezreformovaného zdravotníctva či na reštrukturalizáciu vykradnutých bánk.

Ale uvedomme si že bez reálneho spustenia reformy dôchodkového systému nemožno túto reformu ani financovať. Teda aj ušľachtilo vyčlenené miliardy na dôchodkovú reformu ideme iba prejesť v doterajšom priebežnom systéme Sociálnej poisťovne.

Bez druhého piliera dôchodkového poistenia naozaj nezostáva nič iné. Je to ako vlievať peniaze do nezreformovaného zdravotníctva. Vláda totiž nepripravila reformu dôchodkového systému. Predložila iba oprášený doterajší starý stav ako zákon o sociálnom poistení ani legislatívny zámer na vyčlenenie minimálnej sumy z odvedených peňazí do tzv. kapitalizačného piliera v správe Sociálnej poisťovne nie je nijakou reformou.

Preto OKS pripravila a predložila komplexný návrh zákona o druhom tzv. kapitalizačnom pilieri dôchodkového systému ktorý je založený na súkromných dôchodkových poisťovniach a na dôchodkových fondoch. Tie budú viesť osobné účty na ktorých bude mať každý svoje vlastné peniaze určené na výplatu dôchodku po dosiahnutí dôchodkového veku. Všade na svete takýto systém výborne funguje prináša vyššie dôchodky a hospodársky rast. Až prijatím tohto návrhu bude teda možné začať dôchodkovú reformu. Inak sa 65 mld. korún nenávratne stratí a dlhy v sociálnom systéme budú ďalej hrozivo rásť. Preto považujem za zvrátené že poslanci SDKÚ navrhli náš zákon odmietnuť. Je to práve minister SDKÚ Magvaši ktorý nijakú reformu nepredložil. Ak sa pri hlasovaní parlament prikloní k návrhu SDKÚ bude spolu s Magvašim zodpovedný za vyhodenie 65 mld. korún za SPP von oknom. Ani zvyšné peniaze nemajú istotu že budú využité účelne teda len na splácanie zahraničného dlhu štátu. Na to sa navrhuje vari 30 mld. korún. Teda len pätina z celkovej sumy má byť použitá na to na čo by tie peniaze použil rozumný ekonóm a zodpovedný národohospodár. Lebo dlhy voči železniciam Sociálnej poisťovni zdravotníckym zariadeniam či voči bankám sú len splácaním vnútorných dlhov medzi zle fungujúcimi štátnymi inštitúciami. A použiť 12 mld. zo sumy za SPP na projekty Slovenského rozhlasu pre ministerstvo hospodárstva dotovať rozvoj automobilového priemyslu či stavať národné tenisové centrum a ďalšie podobné investície považujem priam za nehoráznosť veď ide o jednorazové príjmy aké už nikdy mať nebudeme.

Vláda teda získa 130 mld. korún ale len 30 z nich chce využiť rozumne. Toľko kriku bolo okolo ceny SPP nakoniec získame aspoň 130 mld. korún ale len malá časť z nich má dlhodobo slúžiť tejto krajine. To by sme nemali nechať tak a čakať kým sa moje varovanie stane skutočnosťou.

Článok bol uverejnený v denníku SME dňa 10. apríla 2002.

Comments

Komentáre