Okolo dôchodkovej reformy ktorá je kľúčovým projektom vlády na volebný rok 2002 vzniklo množstvo politických a mediálnych fikcií ktoré verejnosť mätú a neraz vedome zavádzajú. Preto treba pred hlasovaním o dvoch návrhoch dôchodkovej reformy jasne rozlíšiť fakty a fikcie.

Faktom je že súčasný neadresný dôchodkový systém je nespravodlivý a neudržateľný. Faktom je že čím neskôr sa začne dôchodková reforma tým bude drahšia ťažšie uskutočniteľná a bude postihovať nízkymi dôchodkami ďalšie generácie dôchodcov. Faktom je že jediným realistickým nástrojom dôchodkovej reformy je v súčasnosti vznik troch pilierov založených na rekonštrukcii súčasného verejného piliera tvorbe súkromného kapitálového piliera a štandardizácii tretieho doplnkového piliera. Faktom je že súčasná vládna koalícia vyhlásila ako kľúčovú prioritu rozbehnutie dôchodkovej reformy a stanovila ako základný zdroj 65 miliárd Sk z privatizácie SPP.

Faktom je že ak sa tieto finančné zdroje prehajdákajú Slovenská republika už nikdy nebude mať na dôchodkovú reformu pohromade taký vysoký základný finančný zdroj.

Faktom je že vláda pripravila návrh zákona ktorým sa rekonštruuje prvý verejný pilier dôchodkového systému. Ten umožňuje reformu rozbehnúť ale sám nie je reformou len jej predpokladom. Faktom je že OKS predložila do NR SR návrh zákona o vytvorení druhého súkromného kapitalizačného piliera ktorý predstavuje skutočnú reformu dôchodkového systému.

Na základe týchto faktov možno odlíšiť niektoré často medializované fikcie.

Prvú fikciu vypúšťa na verejnosť ako hmlovinu vláda ktorá od SDĽ po SDKÚ tvrdí že jej návrh je reformou dôchodkového systému. To je zavádzanie verejnosti a vláda to veľmi dobre vie lebo v podobe zámeru čiže po slovensky nápadu počíta aj s druhým pilierom. Nemá ho však pripravený a v tomto volebnom období ho už ako zákon ani predložiť nemôže posledný termín na predkladanie zákonov ktoré možno schváliť v tomto volebnom období už uplynul.

Druhú fikciu vypúšťa na verejnosť ako hmlovinu DS ktorá tvrdí že navrhne vo vládnom zákone zmenu pomeru medzi verejným a súkromným pilierom. To nie je jednoducho možné lebo vládny návrh takúto zmenu neumožňuje.

Tretiu fikciu vytvorí vládna koalícia ak sa dohodne že na májové plénum nepripustí nijaký poslanecký návrh zákona a zároveň sa bude tváriť že rozbieha reformu dôchodkového systému. Tá je totiž možná len ak sa spolu s vládnym návrhom zákona prijme návrh zákona z dielne OKS. Len prijatie oboch zákonov vládneho ktorý reformu umožňuje a poslaneckého ktorý ju uskutočňuje rozbieha totiž naozaj reformu dôchodkového systému.

Na začiatku májového pléna sa v prvom čítaní rozhodne či ostane šanca na rozbehnutie dôchodkovej reformy alebo si vládna koalícia na čele s SDKÚ zaknihuje na úkor občanov len jeden z ďalších nesplnených volebných sľubov.

Článok bol uverejnený v denníku SME dňa 9. mája 2002.

Comments

Komentáre