OKS nepovažuje výsledky minulotýždňového summitu EÚ v Bruseli za riešenie problémov v ktorých sa nachádza Grécko lebo rieši len dôsledky ale nie príčiny a odsúva skutočné riešenie problémov na neskôr čo môže viesť k ich prehĺbeniu.

Pokiaľ možno brať vážne tvrdenie lídrov Európskej únie že nejde o smerovanie k Európskej únii transférov spoločných európskych daní fiškálnej politiky a európskeho superštátu musí ostať „grécke“ riešenie výnimočným a ojedinelým aktom a nesmie prerásť do vytvorenia druhého trvalého eurovalu.

Cestou k ozdraveniu ekonomík európskych krajín nie sú pôžičky ktoré jedny zadlžené krajiny poskytujú druhým zadlženým krajinám ani vytváranie európskeho superštátu ani zvyšovanie prerozdeľovania nové regulácie a posilňovanie moci eurobyrokracie. Skutočným riešením súčasných problémov sú reformy zodpovedná rozpočtová politika a obmedzovanie zásahov verejného sektora do ekonomiky na úrovni EÚ aj jednotlivých krajín.

Peter Zajac
predseda OKS

Ondrej Dostál
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 26. júla 2011.

Comments

Komentáre