Občianska konzervatívna strana pokladá platnú legislatívnu úpravu pre spotrebné dane z vína piva a liehu za postačujúcu a plne zodpovedajúcu európskym štandardom.

Návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov ktorý mechanicky nivelizuje postavenie vína nerešpektuje fakt že vo všetkých vinohradníckych krajinách Európskej únie má vínohradníctvo a vinárstvo osobitné postavenie a nikde nie je zavedená nenulová sadzba spotrebnej dane z vína.

Zavedenie akejkoľvek nenulovej sadzby spotrebnej dane z vína u nás zapríčiní zvýšenie jeho ceny pre konzumentov a slovenských výrobcov vína znevýhodní voči všetkým vinohradníckym krajinám v EÚ. Spôsobí nutnosť zriaďovania daňových skladov a tým aj výrazné zvýšenie prevádzkových a administratívnych nákladov čo ich znevýhodní voči konkurencii na spoločnom trhu EÚ a v konečnom dôsledku bude mať za následok úpadok jedného perspektívneho odvetvia v agrosektore a nárast nezamestnanosti.

Ďalším dôsledkom bude expanzia čierneho trhu a s tým súvisiaci pokles výberu DPH i dane z príjmu ako ukazuje nedávna skúsenosť zo Slovenska aj nevydarený experiment v Maďarsku ktoré po zavedení nenulovej sadzby spotrebnej dane z vína ju aj hneď zrušilo. Keďže sa týka tisícok výrobcov vína a medoviny budú náklady štátu spojené s výberom spotrebnej dane z vína jeho správou a kontrolou vyššie ako jej výber.

OKS odmieta okrem toho akékoľvek zvyšovanie daňového administratívneho a odvodového zaťaženia ktoré zhoršuje podnikateľské prostredie na Slovensku čo platí aj pre spotrebnú daň z vína piva a liehu. Ak vláda návrh Zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov prijme OKS avizuje už vopred že ho v NR SR nepodporí.

Peter Zajac
predseda OKS

V Bratislave dňa 29. júla 2011.

Peter Zajac: OKS nepodporí daň na tiché víno


Zdroj: SME www.sme.sk

Comments

Komentáre