Informačné tabule a spôsob akým k nim dedina prišla vyvolal konflikty medzi starostom a niekoľkými poslancami vo Vinodole. Skupina poslancov starostu Stanislava Meliška viní že pri zháňaní info tabúľ obišiel verejné obstarávanie a zákazku dal firme z Beladíc ktorú sám vybral.

„Čakali sme že pán starosta nám predloží ponuky na dodávateľa. Ukázal nám jeden papier a povedal názov firmy. O ďalších troch len referoval. Toto sme nemohli prijať. Chceli sme riadny prieskum trhu a vidieť aj projekt – koľko bude tabúl kde budú stáť čo na nich bude a podobne“ hovorí poslanec Vladimír Špánik (OKS). Podľa neho ale aj podľa ďalších poslancov starosta porušil postup pri verejnom obstarávaní.

Čítajte ďalej v článku SME-MY Nitrianske noviny zo dňa 6. mája 2011 tu.

Comments

Komentáre