OKS oceňuje snahu vlády pokračovať v znižovaní deficitu verejných financií a brzdení výdavkovej expanzie. OKS taktiež víta plánované zníženie odvodov zamestnancov. Vláda však podľa OKS pokračuje v návrhu východísk v príliš opatrnom prístupe v oblasti systémového znižovania výdavkov štátu a nerieši podstatu problémov vo verejných financiách. Namiesto toho prináša zvýšenie niektorých daní čím obmedzí tvorbu zdrojov ekonomický rast a tiež budúce príjmy rozpočtov verejnej správy.

Navrhované úspory verejných výdavkov považuje OKS za nedostatočné. Akékoľvek ďalšie zvyšovanie daní či už spotrebných alebo miestnych ako i nárast daňovo-odvodového zaťaženia pre živnostníkov ostatných samostatne zárobkovo činných osôb a dohodárov považuje OKS za neprijateľné.

Vláda by sa nemala naďalej spoliehať na zvýšené príjmy do rozpočtu bez toho aby sa zamerala na celkový pokles verejných výdavkov. Preto OKS žiada aby vláda pristúpila k ich razantnejšiemu znižovaniu. Za nedostatočné považujeme v návrhu východísk i tempo znižovania deficitu.

OKS žiada aby materiál ktorý bude predložený do vlády zohľadnil v plnej miere zásady vládneho programu na úsporu verejných výdavkov a je pripravená podieľať sa na základe balíčka OKS „5+1“ pre ozdravenie verených financií podporu hospodárskeho rozvoja a znižovanie nezamestnanosti na vytipovaní a realizovaní razantných a systémových úspor vo verejných výdavkoch.

Peter Zajac predseda OKS poslanec NR SR
Ondrej Dostál podpredseda OKS poslanec NR SR
Peter Osuský podpredseda OKS poslanec NR SR
František Šebej podpredseda OKS poslanec NR SR
Rudolf Zajac predseda Programovej rady OKS

V Bratislave dňa 4. mája 2011

Súvisiace informácie:

Vláda SR: Návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014

OKS: Iniciatíva „5+1“ pre ozdravenie verených financií podporu hospodárskeho rozvoja a znižovanie nezamestnanosti

Comments

Komentáre