OKS podporuje zámer vládneho programu uskutočniť reformu daňovo-odvodového systému. OKS sa naplno hlási k zjednodušeniu a sprehľadneniu celého systému lebo šetrí finančné prostriedky a uľahčuje prácu veľkému množstvu občanov. Rovnako sa OKS hlási k znižovaniu odvodov zamestnancov lebo je spravodlivé. V súvislosti s úsporami verejných výdavkov je pritom OKS otvorené voči razantnejšiemu návrhu RÚZ.

OKS v návrhu ministerstva financií nepodporilo iba tú časť návrhu ktorá zvyšuje daňovo-odvodové zaťaženie niektorých skupín živnostníkov a iných SZČO ako aj „dohodárov“ pretože je voči nim diskriminačné a nemá s reformou daňovo-odvodového systému nič spoločné. OKS v tomto bode podporilo postoj živnostenských organizácií ale aj názor množstva SZČO ako aj postoj väčšiny občanov.

OKS sa zúčastnila aktívne na diskusiách v pracovnej skupine ministerstva financií doručila svoj postoj ministrovi financií aj koaličnej rade zúčastnila sa na verejnej diskusii podpísala spoločné vyhlásenie so zástupcami živnostenských organizácií. OKS konštatuje že v koncepcii reformy daňovo-odvodového systému ktorú dnes prijala vláda SR neboli zohľadnené nijaké relevantné návrhy verejnosti RÚZ živnostenských organizácií jednotlivých živnostníkov SZČO a dohodárov. Takýto prístup pokladá OKS za nekonštruktívny.

OKS opakovane žiadala ministerstvo financií aby v rámci jednotlivých variantov pripravilo návrh ktorý by zmenu daňovo-odvodového systému nastavil parametricky tak aby nemala na živnostníkov a iné SZČO a tiež na dohodárov negatívne dopady. Ministerstvo financií do dnešného dňa takýto návrh nepripravilo a nepredložilo na verejnú diskusiu hoci takýto návrh je možný a realistický. To pokladá OKS za najväčší nedostatok celej diskusie.

Pre OKS je zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia neprijateľné. Preto sa OKS rozhodla využiť čas na prípravu a predkladanie zákonov do NR SR na prípravu takého reformného návrhu ktorý bude rešpektovať že pokiaľ majú mať zmeny odvodovo-daňového systému reformný charakter nesmú mať negatívne dopady na rozsiahle skupiny živnostníkov SZČO a dohodárov. Návrh predloží OKS na verejnú diskusiu a koaličnej rade lebo je presvedčená že pozitívne zmeny parametrického nastavenia odvodov sú v záujme vládnej koalície v súlade s jej reformnými zámermi a s predsavzatím vládneho programu nezvyšovať dane a odvody.

Peter Zajac predseda OKS poslanec NR SR
Ondrej Dostál podpredseda OKS poslanec NR SR
Peter Osuský podpredseda OKS poslanec NR SR
František Šebej podpredseda OKS poslanec NR SR
Rudolf Zajac predseda Programovej rady OKS

V Bratislave dňa 18. mája 2011

Comments

Komentáre