Programové vyhlásenie vlády Ivety Radičovej v časti venovanej daniam a odvodom vraví že „vláda SR presadí zásadnú reformu a zjednodušenie odvodového systému s cieľom zefektívniť tento systém. Presunie odvodovú povinnosť na zamestnanca a zavedie superhrubú mzdu s príslušným navýšením hrubej mzdy. Zavedie odvodový bonus za predpokladu fiškálnej neutrality a zohľadnenia dosahov na marginalizované skupiny.“

Ministerstvo financií pripravilo návrh takej daňovej a odvodovej reformy podľa ktorej by síce zamestnanci získali no mnohí zo SZČO živnostníkov a dohodárov by stratili.

Podľa OKS sa má vláda snažiť o znižovanie daní a odvodov pričom tieto kroky by mali byť kompenzované úsporami verejných výdavkov. OKS nepodporí návrhy pri ktorých sa reformy dejú na úkor ľudí ale štát ostáva nedotknuteľný.

OKS víta navrhované zjednodušenie a sprehľadnenie daňovo-odvodového systému ktoré je aj našou agendou.

OKS privíta reálne zníženie odvodov zamestnancov každý rok o 1% lebo to pokladáme za nástroj na zvyšovanie zamestnanosti a obmedzenie formálnej fluktuácie od zamestnancov k živnostníkom.

OKS navrhuje aby sa akékoľvek parametre vypočítavali až zo zjednoteného vymeriavacieho základu ktorý je cieľom daňovo-odvodovej reformy a až následne by sa mala začať diskusia o jednotlivých parametroch.

OKS je zásadne proti tomu aby sa SZČO živnostníci a dohodári stali obeťami daňovo-odvodového systému a nesúhlasí so zvyšovaním ich odvodov.

OKS víta nadchádzajúcu verejnú diskusiu a pripomienkové konanie aktívne sa do nich zapojí a bude konzultovať svoje postoje so zástupcami živnostenskych organizácií.

Peter Zajac predseda OKS poslanec NR SR
Ondrej Dostál podpredseda OKS poslanec NR SR
Peter Osuský podpredseda OKS poslanec NR SR
František Šebej podpredseda OKS poslanec NR SR

Príbeh reformy odvodov očami médií a OKS:

Ministerstvo financií:
Živnostníci a dohodári stratia zamestnanci získajú

Ministerstvo financií poslalo na koaličnú radu prepracovaný návrh daňovej a odvodovej reformy.

7.3.2011 | SME | >>> celý text

OKS: Nešetriť na ľuďoch ale na štáte

Pre OKS je zvyšovanie daní a odvodov pre živnostníkov a dohodárov neprijateľné.

9.3.2011 | OKS | >>> celý text

OKS nepodporí návrhy pri ktorých sa reformy dejú na úkor ľudí ale štát ostáva nedotknuteľný

OKS nepodporí zvyšovanie daní a odvodov pre živnostníkov a dohodárov. Znižovanie daní a odvodov má byť kompenzované úsporami iných verejných výdavkov.

10.3.2011 | OKS | >>> celý text

Postoj OKS k návrhu reformy daní a odvodov

OKS podporuje zjednodušenie odvodového a daňového systému avšak nepodporí návrhy ktoré by znamenali zvýšenie daňového a odvodového zaťaženia živnostníkov. OKS nesúhlasí s prenášaním nákladov reformy na plecia živnostníkov. OKS nepodporí návrhy na povinné zavedenie sociálnych odvodov pre ľudí pracujúcich na dohody.

10.3.2011 | OKS | >>> celý text

Koalíciu rozdeľujú živnostníci

Proti zvyšovaniu sa ráno jednoznačne ozvala OKS. „Nepodporíme to“ povedal predseda strany Peter Zajac.

11.3.2011 | SME | >>> celý text

OKS odmieta zvyšovanie odvodového zaťaženia

Predstavitelia OKS sa stretli s ministrom financií a trvajú na tom že reforma odvodov nemá mať negatívne dopady na živnostníkov a dohodárov v podobe zvýšenia odvodov.

11.3.2011 | OKS | >>> celý text

Mikloš súri dohodu o odvodoch živnostníkov

Z dvoch alternatív ako po novom nastaviť odvody pre živnostníkov sa minister financií Ivan Mikloš (SDKÚ) prikláňa k tej ktorá počíta s vyšším sociálnym odvodom.

15.3.2011 | SME | >>> celý text

Stanovisko OKS k reforme daňovo-odvodového systému

OKS podporuje zmeny v daňovo-odvodovom systéme ktoré prinesú jeho zjednodušenie a sprehľadnenie. OKS je presvedčená že takéto zmeny je možné urobiť bez toho aby sa musela meniť výška odvodového zaťaženia jednotlivých skupín občanov.

16.3.2011 | OKS | >>> celý text

Živnostenský balíček OKS 2011

OKS dnes na tlačovej konferencii predstavila desatoro OKS na podporu živnostenského podnikania v rámci Živnostenského balíčka OKS 2011.

22.3.2011 | OKS | >>> celý text

OKS chce Miklošovi prisoliť. Živnostenským desatoro

Kým minister financií Ivan Mikloš (SDKÚ-DS) iné riešenie ako vyššie odvody živnostníkom nevidí OKS sa chce vydať práve opačným smerom.

22.3.2011 | aktuálne.sk | >>> celý text

OKS naďalej hovorí jasné NIE zvyšovaniu odvodov živnostníkov a dohodárov

Predsedníctvo OKS podporilo doterajšie postoje poslancov NR SR za OKS a jednomyseľne ich zaviazalo aby dôsledne zastávali stanovisko že odvodovo-daňová reforma nemá ísť na úkor zvyšovania odvodov živnostníkov a dohodárov.

22.3.2011 | OKS | >>> celý text

OKS trvá na tom že nepodporí zvyšovanie odvodov

Štyria poslanci parlamentu z OKS nepodporia návrh na zvýšenie odvodov pre dohodárov a živnostníkov.

22.3.2011 | SME | >>> celý text

Mikloš bude hľadať dohodu v odvodoch

OKS zopakovalo že výpadok príjmov spôsobený znížením odvodov zamestnancom sa má kompenzovať znížením výdavkov štátu.

23.3.2011 | SME | >>> celý text

Koaličná hra na odvodovú reformu pokračuje ďalej

„Je možné oddeliť zjednodušenie a debyrokratizáciu odvodov a daní od otázky zvyšovania a znižovania odvodov. Sme totiž za to aby sa odvody u zamestnancov znižovali ale nie za cenu že za nevyhnutnosť sa vyhlási zvyšovanie odvodov živnostníkom a dohodárom. Takáto nevyhnutnosť totiž neexistuje“ odkázal predseda OKS Peter Zajac strojcom pripravovanej reformy.

30.3.2011 | aktuálne.sk | >>> celý text

Stanovisko OKS k výsledku rokovania pracovnej skupiny o reforme odvodovo-daňového systému

OKS naďalej nesúhlasí so zvyšovaním daňovo-odvodového zaťaženia pre živnostníkov dohodárov a SZČO. OKS naďalej zastáva názor že v prvom rade musí štát a samospráva redukovať neprimeranú spotrebu a sústavne zvyšovať nákladovú efektivitu spotreby verejných financií a znižovať náklady na prevádzku štátu.

4.4.2011 | OKS | >>> celý text

Koalícia sa dohodla na reforme odvodov

Koaličná rada dosiahla kompromis v odvodoch pre zamestnancov a živnostníkov. OKS zopakovala že naďalej nesúhlasí so zvyšovaním daňového a odvodového zaťaženia pre živnostníkov a dohodárov.

5.4.2011 | SME | >>> celý text

Comments

Komentáre