Včera sa uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva Občianskej konzervatívnej strany ktoré podporilo doterajšie postoje poslancov NR SR za OKS a jednomyseľne ich zaviazalo aby dôsledne zastávali stanovisko že odvodovo-daňová reforma nemá ísť na úkor zvyšovania odvodov živnostníkov a dohodárov.

Predstavitelia OKS včera rokovali so zástupcami Slovenskej živnostenskej komory Slovenského živnostenského zväzu a Slovenskej asociácie malých podnikov. Zástupcovia živnostníkov privítali odmietavé stanovisko OKS ku zvyšovaniu daňovo-odvodového zaťaženia živnostníkov a dohodárov a vyslovili mu plnú podporu. Predstavitelia OKS sa vyslovili za to aby zástupcovia živnostníkov mali možnosť oboznámiť sa s navrhovanými zmenami v daňovo-odvodovom systéme a vyjadriť sa k nim.

Účastníci stretnutia podporili zmeny v daňovo-odvodovom systéme ktoré prinesú jeho zjednodušenie a zníženie odvodov zamestnancov. Odmietli však návrhy aby výpadky príjmov verejných rozpočtov ktoré vzniknú v dôsledku zníženia odvodov zamestnancov boli kompenzované na úkor zvýšených odvodov živnostníkov a dohodárov. Takéto riešenie je neprijateľné pretože by viedlo k zhoršeniu podnikateľského prostredia a zvýšeniu nezamestnanosti. Výpadok príjmov má byť kompenzovaný razantným znížením verejných výdavkov.

OKS na stretnutí predstavila svoj Živnostenský balíček 2011 – súbor desiatich opatrení na podporu živnostenského podnikania. Zástupcovia živnostníkov a OKS sa dohodli na vzájomných konzultáciách a vytvorení pracovnej skupiny pre prípravu balíka na podporu malého a stredného podnikania i na spolupráci pri predkladaní konkrétnych legislatívnych návrhov v NR SR poslancami OKS.

Ondrej Dostál
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 22. marca 2011.

Súvisiace výstupy:

webnoviny.sk: OKS trvá na tom že nepodporí zvyšovanie odvodov

OKS nepodporí zvyšovanie daní a odvodov


Zdroj: SME www.sme.sk

OKS: Nie zvyšovaniu odvodov a živnostenský balíček

Zdroj: .týždeň www.tyzden.sk

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.