title=Jedným z bodov môjho volebného programu je „zrušenie Mestskej rady a presun jej kompetencií na Mestské zastupiteľstvo“. Okolo tohto bodu sa pred časom na internetovom portáli inforoznava.sk roztočila menšia debata preto si myslím že je potrebné tento návrh trochu vysvetliť.

Na čo je vlastne dobrá Mestská rada? Nuž v prvom rade zasadnutia Mestskej rady nie sú verejné. Na rozdiel od zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MZ) na ne občania nemajú prístup nevysielajú sa v priamom prenose v rožňavskej televízii. Takže sú ideálnym miestom na to aby sa zástupcovia rôznych záujmových skupín dohodli na tom ako na MZ o určitých predkladaných materiáloch hlasovať. A veľmi o nich ani nediskutovať aby sa „neprevalilo“ koho a aké záujmy sú za tým-ktorým návrhom.

Samozrejme je právom ktoréhokoľvek poslanca MZ aby po tom ako sa mu do rúk dostanú materiály ktoré budú prerokovávané na MZ kontaktoval iných poslancov MZ a dohodol sa s nimi na spoločnom postupe. Ale to môžu ísť poslanci do krčmy alebo na basketbal a tam sa na tom dohodnúť a nemusia byť za to platení z mestských peňazí. Členstvo v Mestskej rade totiž „vynáša“ oveľa viac ako obyčajné „poslancovanie“ (ale o tom nabudúce). Pritom konečné rozhodnutie aj tak robí Mestské zastupiteľstvo a nie Mestská rada.

Aké sú teda hlavné dôvody pre to aby Mestská rada nebola zriadená?
1. Nie je žiadny dôvod aby niektorí poslanci boli viac privilegovaní ako iní. Všetci majú od voličov rovnaký mandát.
2. Nie je žiadny dôvod aby niektorí poslanci okrem toho že majú viac kompetencií boli aj viac platení.
3. Zrušením Mestskej rady sa fungovanie mesta nijako nezhorší. Všetky kompetencie bude vykonávať Mestské zastupiteľstvo.
4. Zrušením Mestskej rady sa ušetria finančné prostriedky ktoré sa môžu využiť na užitočné veci v prospech všetkých občanov mesta.

V diskusii na internete zaznel aj názor že „rada sa podieľa na príprave predkladaných materiálov ovplyvňuje ich výber sama rozhoduje o otázkach ktorými netreba zaťažovať zastupiteľstvo atď.“

Zaujímalo by ma na základe akých kritérií si niekoľko zo všetkých demokraticky zvolených poslancov vyhradzuje právo rozhodovať čím „zaťažovať“ a čím „nezaťažovať“ Mestské zastupiteľstvo. Zákon o obecnom zriadení predsa jasne stanovuje aké sú kompetencie primátora a aké sú kompetencie Mestského zastupiteľstva. Ak niektorých poslancov MZ niektoré veci „zaťažujú“ tak sa môžu vzdať svojho mandátu alebo vôbec nekandidovať na túto funkciu. Nehovoriac o tom že mi nie je jasné ako je možné že to čo by „zaťažovalo“ poslancov Mestského zastupiteľstva „nezaťažuje“ poslancov v Mestskej rade…

Autor kandiduje v komunálnych voľbách v Rožňave. Pôvodne publikované na www.ivankuhn.sk dňa 23. novembra 2010.

Comments

Komentáre