Vzhľadom na to že sa mi pre svoj projekt a zámer zrušiť verejnoprávne médiá nepodarilo získať širšiu politickú podporu u poslancov Národnej rady SR rozhodol som sa vzdať sa kandidatúry na post generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).

Na post generálneho riaditeľa zlúčených verejnoprávnych médií som sa pôvodne rozhodol kandidovať ako divák poslucháč a daňovník so zámerom ich zrušenia z viacerých dôvodov. Dvadsaťročnú skúsenosť s ponovembrovými verejnoprávnymi médiami na Slovensku považujem za dostatočne dlhú na to aby sme pochopili že neplnia svoj účel sú neustále pod väčším či menším politickým tlakom ako také nie sú a nikdy nebudú úplne slobodné. Roky sme boli obzvlášť v STV svedkami neefektívneho šafárenia uzatvárania nevýhodných zmlúv čo možno v konečnom dôsledku z pohľadu daňovníkov a nútených koncesionárov hodnotiť len ako vyhodené peniaze navyše za mizernú úroveň ponúkaného programu. Dovolím si tvrdiť že verejnoprávne médiá združené do RTVS sú preto nereformovateľné.

Celé poslanie a všetky úlohy ktoré by po zrušení verejnoprávnej RTVS absentovali v súkromných rádiách a televíziách pôsobiacich na mediálnom trhu by bolo možné veľmi jednoducho a nepomerne lacnejšie zabezpečiť transparentným spôsobom nákupom vysielacieho času či konkrétnych programov u súkromných tvorcov a vysielateľov štátom. V blízkej budúcnosti v súvislosti s nástupom digitalizácie a postupnom technologickom zdokonaľovaní šírenia programov rádií a televízií prostredníctvom internetu dôjde na jednej strane k rozšíreniu ponuky a na strane druhej k zníženiu nákladov na tvorbu a vysielanie čo bude mať za následok väčšiu konkurenciu a výber vrátane tzv. menšinových žánrov čím aj doterajší čisto teoretický význam verejnoprávnych elektronických médií rapídne klesne. Zrušením verejnoprávnych médií sme sa na túto pre daňovníka nepomerne lacnejšiu cestu mohli vydať už teraz.

Tibor Takáč
podpredseda OKS

V Rožňave dňa 9. februára 2011.


Súvisiace informácie:

Tibor Takáč: Projekt riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska

inforoznava.sk: Rožňavčan navrhuje zrušiť RTVS

Mediálne.sk: Kandidát Takáč: Rozhlas a televíziu do roka dvoch zruším

webnoviny.sk: Vypočuli 17-tich kandidátov na šéfa RTVS

Comments

Komentáre