title=Niekoľko dní sledujem správy na inforoznava.sk a predovšetkým diskusie k nim a rozmýšľam čo k tomu napísať aby som svojimi slovami neprispel k eskalovaniu napätia. Pretože si myslím že v istej časti rožňavskej občianskej spoločnosti vykypeli emócie viac než je zdravé a situácia si žiada v prvom rade upokojenie.

Začnem témou „klubizmu“. Ako človek ktorý vyštudoval politológiu a navyše je 9 rokov členom politickej strany nemám absolútne žiadne námietky ak sa ľudia organizujú do skupín s cieľom presadzovať svoje politické názory a ciele (a hodnoty na ktorých sú tieto politické názory a ciele založené). Je to podľa mňa úplne prirodzené a legitímne ľudské správanie. V politike nemám (okrem diktatúry) z ničoho väčšiu hrôzu ako z predstavy 150 „nezávislých“ poslancov NR SR (alebo 17 nezávislých poslancov MZ) z ktorých každý jeden má svoj program a svoje priority a nezaujíma ho nič iné iba presadenie práve jeho programu a priorít.

Našťastie ľudia sú tvory viac-menej rozumné a už dávno pochopili že ak chcú niečo dosiahnuť musia sa spájať a spolupracovať. Preto vyčítať niekomu že si s ľuďmi rovnako zmýšľajúcimi vytvára klub (alebo rovno politickú stranu) nie je na mieste. Samozrejme otázka je či cieľom vytvorenia takéhoto klubu je spoločné presadzovanie programu a nie rozdelenie si „flekov“. Ale o tom je zbytočné (a kontraproduktívne) v tejto chvíli diskutovať (či skôr špekulovať). O pár mesiacov (a možno už týždňov) na tieto otázky dostaneme od aktérov jasné odpovede v podobe činov (teda predovšetkým hlasovania).

Ďalšia téza ktorá sa tu pretriasala bola že „všetci zvolení poslanci majú ťahať za jedno lano ktoré smeruje v prospech mesta Rožňava“. Na prvé počutie to znie dobre. Lenže napriek tomu že som optimista až idealista nie som zďaleka presvedčený či sa 17 ľudí naozaj dokáže zhodnúť čo je „na prospech“ mesta Rožňava. Niekto si totiž môže myslieť že na prospech mesta bude ak sa zruší mestské divadlo a dotácie sa presmerujú do extraligového basketbalu. Niekto si môže myslieť že na prospech mesta bude pravý opak. A niekto si môže myslieť že na prospech mesta bude keď sa zruší oboje a za ušetrené peniaze sa postavia sociálne byty.

Skrátka a dobre o tom čo je na prospech mesta máme každý (či už poslanci alebo obyvatelia mesta) svoj vlastný názor a ten nie je určite jednotný. Samozrejme bude dobré ak sa v kľúčových rozhodnutiach ktoré v nasledujúcich mesiacoch a rokoch bude musieť spraviť Mestské zastupiteľstvo podarí dosiahnuť konsenzus. Ale určite bude veľa rozhodnutí kde sa konsenzus nepodarí dosiahnuť a dôjde k stretu dvoch alebo aj viacerých názorových táborov.

Nie je teda nič negatívne ak sa tieto názorové tábory vyprofilujú už teraz a nie až pri niektorých kľúčových hlasovaniach ktorým sa v blízkej budúcnosti nevyhneme. Pravda ak ide naozaj o názorové tábory a nie iba o „delenie si koristi“.

PS: Je skvelé že tu diskutujeme a vymieňame si aj protichodné názory na to ako by mala „po novom“ fungovať lokálna politika ale bolo by fajn keby sme sa človeka s iným názorom nesnažili okamžite „zadupať“ do zeme. Vo väčšine prípadov stojíme totiž na tom istom brehu a nie je nás až tak veľa aby sme si z priateľov vyrábali nepriateľov. Ďakuje za porozumenie.

Autor je poslancom mestského zastupiteľstva v Rožňave. Pôvodne publikované na www.ivankuhn.sk dňa 5. decembra 2010.

Comments

Komentáre