Image„Slová slová slová“ také je vládou schválené programové vyhlásenie minimálne v oblasti zdravotníctva.

Ekonomická kríza je najviac používané slovo za posledné dva roky lenže kríza zdravotníctva sa spomína už dvadsať rokov (predtým za komunistov sa žiadna kríza okrem krízy zahnívajúceho imperializmu spomínať nesmela). Rastúci deficit financií v zdravotníctve je pritom iba viditeľným vrcholom ľadovca problémov. Trvale totiž zaostávame aj v kvalite aj v jej dostupnosti.

Programové vyhlásenie vlády je mimoriadne dôležitý dokument nielen preto že vláda sa ním uchádza o vyslovenie dôvery parlamentom ale najmä preto že ukazuje aké ciele si kladie. Kapitola zdravotníctva je pomerne rozsiahla má vyše 1 200 slov. Kvantita však nemôže nahradiť kvalitu. Z textu sa napríklad nedozvieme nič o stabilizačných opatreniach ktoré vláda zvolí ako prvé pri bránení ďalšej devastácii systému a zhoršovaní fiškálneho stavu. Patrilo by sa tiež vedieť ktoré kroky bude vláda vykonávať na to aby zvýšila efektivitu systému (aby sa z jedného eura ešte stále nestrácalo dvadsať centov).

Frázy nenahradia ani informáciu o tom čo vláda urobí pre to aby sa zlepšil rozvoj špičkového zdravotníctva najmä excelentnosť (aby sme sa snažili aspoň trochu priblížiť napríklad českému zdravotníctvu). Slovenské zákony sú pritom neporovnateľne modernejšie a kvalitnejšie oproti českým avšak v počte transplantácií v dostupnosti onkologickej a kardiologickej starostlivosti v starostlivosti o matku a dieťa máme niekoľkonásobne horšie výsledky.

Frázy o solidarite a zodpovednosti v programe maskujú aj hlboké mlčanie o sociálno-zdravotnej ochrane občanov ktoré sa týka najmä seniorov a zdravotne postihnutých ľudí.

Je zaujímavé že najskôr sa objavila taká verzia programového vyhlásenia v oblasti zdravotníctva ktorú preukázateľne písali ľudia kompromitovaní vlastnou neschopnosťou. Namiesto toho aby Iveta Radičová bola šokovaná jej „nelegálnym“ šírením mala sa už vtedy pohoršovať nad obsahom. A možno sa aj trochu zamyslieť nad tým kto to všetko vlastne písal. Z obsahu je zjavné že autor spolupracoval s človekom ktorý dokáže v zdravotníctve prevracať kabát tak že dnes už ani nevie kam patrí.

Programu v oblasti zdravotníctva ako celku chýba najmä vízia. Tá sa nedá naučiť v škole. Víziu musí mať človek v sebe a ak dostane šancu mal by ju realizovať. Bez prvej podmienky je realizácia čohokoľvek len premárnenou šancou. Preto dnes verejnosť dostáva v zdravotníctve najmä množstvo slov bez jasného obsahu. Zmeny oproti prvému návrhu sú pritom iba minimálne vidieť skôr zásahy financov ktorí škrtali najmä zmienky o nárokoch rezortu na vyšší prídel peňazí. Tiež našťastie vypadla zmienka o poškodzovaní investícii vlastníkov zdravotných poisťovní. Faktom samozrejme je že Fico poškodil investorov a nie iba v zdravotnom poistení takže musíme počítať s tým že na toto sústavné a nepochybné poškodzovanie Slovensko s vysokou pravdepodobnosťou doplatí a aj ho zaplatí. Nielen morálne ale aj cash. Ale naivná zmienka o tomto poškodzovaní do vyhlásenia naozaj nepatrila.

Zo schváleného dokumentu možno dedukovať že nová vláda je a chce byť najmä vládou údržby a ako taká sa bude snažiť prežiť čo najviac možno až štyri roky. Lenže údržbou sa udržia aj mnohé „ficoviny“. Možno sa trochu zlepší ľudská atmosféra z tejto vlády nepôjde až taká hrôza vo vláde tiež nesedia žiadni bývalí komunisti. Ale programové vyhlásenie prinajmenšom v zdravotníctve práve komunisti napísali.

Z pohľadu občana sa nič užitočné neudeje. DPH za lieky sa síce nezvýši ale lieky sa budú aj tak každoročne zdražovať a ľudia budú na ne každoročne viacej doplácať. Zadlžovanie sa tiež nezastaví a reči o dostavbe nemocnice Rázsochy budú rovnako nekvalifikované ako za Valentoviča či Rašiho.

Občanov neohrozujú radikálne reformy ale nefungujúci systém. Ten je žiaľ už dnes naprogramovaný.

Autor je bývalý minister zdravotníctva a predseda Programovej rady OKS.

Článok bol uverejnený v týždenníku .týždeň dňa 2. augusta 2010.

Comments

Komentáre