ImageVážené pani poslankyne vážení páni poslanci vážený pán minister

asi rozumne si v rámci tejto diskusie znova zopakovať čo to znamená a čo bude znamenať euroval a to aj potom čo ho prijmeme.

Znamená predovšetkým priznanie že verejný dlh jednej krajiny je aj dlhom ostatných členov eurozóny a snahou o riešenie verejného dlhu jednej krajiny ďalším dlhom aj ostatných. Znamená prenesenie finančnej záťaže na daňovníkov a držiteľov eura mimo krajinu s problematicky splácaným verejným dlhom aj prenesenie časti zodpovednosti z tejto vlády na iné vlády respektíve nadnárodné inštitúcie. To znamená motiváciu čierneho fiškálneho pasažierstva priživovania sa na fiškálne menej priživovania sa fiškálne menej zodpovedných vlád na tých zodpovednejších podporu k morálnemu hazardu. Znamená motiváciu k ďalšiemu zadlžovaniu sa vlád v eurozóne. Znamená demotiváciu uskutočňovať razantné a politicky nepopulárne úsporné opatrenie vo verejných financiách a štrukturálne reformy či deliberalizáciu trhu a privatizáciu. Znamená príspevok roztočenej dlhovej špirály a dlhovej nákazy v eurozóne o to viac ak by sa neprijali spolu s eurovalom aj sprísnenia fiškálnej disciplíny krajín napríklad nedeficitnosť ich hospodárenia dlhové brzdy a podobne. A napríklad jeho súčasťou by nebola možnosť štátneho bankrotu.

Znamená odĺženie riešenia podstaty problémov ktoré by spočívali v razantnom osekaní verejných výdavkov realizovaných nad rámec vykonaných zdrojov splácaní verejného dlhu predajom štátnych finančných aktív a prípadne aj z prebytkov verejných financií. A prípadnej platobnej neschopnosti splácať vládne záväzky aj riadený bankrot krajiny.

To sú proste fakty. A takto to bude bohužiaľ aj po alebo takto to je aj po celoeurópskom prijatí eurovalu. Sú to veľmi silné hrozby a sú to predovšetkým veľmi silné hrozby pre ekonomiku Európskej únie. Hovoriť preto v súvislosti s eurovalom o solidarite ako to zvykne najmä lavica znamená hrubé a nebezpečné skreslenie lebo by to znamenalo v podstate legitimizovať nezodpovednosť.

Treba povedať jasne že ekonomická nezodpovednosť nie je na prospech ostatných ale na úkor ostatných. Jediným dôvodom o ktorom má zmysel diskutovať a čo môže ako krajný prípad a v situácii krajného prípadu v ktorom sa Európska únia ocitla. Zdôvodniť prijatie eurovalu je politický záväzok ktorý vyplýva z predchádzajúcich rozhodnutí Slovenskej republiky pre lisabonskú zmluvu a vstupy do eurozóny.

Práve v dôsledku týchto krokov sa dnes politicky rozhodujeme o tom či preberieme na seba aj zodpovednosť za nezodpovednosť iných. Je to zlé rozhodnutie ale vynútené predchádzajúcimi krokmi v tomto zmysle nevratné. Keď sme upozorňovali na riziká prijatia lisabonskej zmluvy o vstupe do erozóny boli sme osamotení. Niesť dôsledky týchto krokov odmieta väčšina ľudí na Slovensku. A to je varovné lebo to nie je len na Slovensku ale v celej Európe dneska fakticky.

Stačí sa pozrieť na situáciu v Nemecku kde sa dá veľmi silne pochybovať o tom žeby si Nemecko ešte dovolilo jeden podobný krok. Na krajnej hranici sa teda ocitla Európska únia a racionálne uvažujúci politici si uvedomujú že touto cestou ďalšej ísť nemôžu lebo to znamená integrovať namiesto solidarity nezodpovednosť čo je v príkrom rozpore so zmyslom Európskej únie.

A tu sa dostávame k jadru problému. Znovu a znova sa totiž ozývajú v Európskej únie a aj u nás hlasy po daňovej harmonizácii a odovzdávaní ďalších kompetencií v sociálnej oblasti v školstve a v kultúre na európsku líniu. To sú v súčasnej situácii také závažné kroky s takými nepredvídateľnými následkami že ako skúsenosť eurovalu sa ponúka jediný faktický uzáver. Každé ďalšie odovzdávanie kompetencií v oblasti daní v sociálnej školskej a kultúrnej oblasti musí byť u nás nevyhnutne spojené s referendom. Takisto sa o tom hovorí už aj v Českej republike.

Pre nás znamená skúsenosť eurovalu povinnosť presadzovať referendum vo všetkých kľúčových oblastiach ktorými by sa malo v budúcnosti rozhodovať o odovzdávaní ďalších kompetencií na Európsku úniu. Hranica odovzdávania kompetencií jednoducho presiahla únosnú mieru a nemôže už o nej rozhodovať namiesto občanov politici. Ďakujem.

Peter Zajac o eurovale v NR SR /11.8.2010/

Zdroj: NR SR www.nrsr.sk

Zdroj: Prepis vystúpenia Petra Zajaca v NR SR k eurovalu zo dňa 11. augusta 2010 ktorý bol pôvodne zverejnený na webstránke NR SR tu.

Comments

Komentáre