ImageNa to čo sa odohralo v novembri 1989 sa možno pozrieť historizujúco a oslavne alebo bilančne pokiaľ si položíme otázku čo z očakávaní nádejí a predsavzatí spojených s novembrom 1989 sa splnilo a čo nie.

Dá sa povedať že do roka 2006 sa vydaril najväčší obrat ekonomická transformácia spojená s takmer úplnou zmenou vlastníctva. Nevydaril sa však samotný spôsob zmeny vlastníctva ktorý sa počas celých dvadsiatich rokov spájal s rozsiahlou korupciou a zvyšujúcou mierou prepojenosti politiky a ekonomiky ktorá v súčasnosti v podstate verejne vystavuje na obdiv prerastenosť a zrastenosť.

Vo formálnej rovine sa podarilo založiť ústavné a zákonné základy právneho štátu. V stále väčšej miere však zlyhávajú jeho konkrétne nástroje spojené s vymožiteľnosťou práva – práca polície vyšetrovacích orgánov prokuratúry a súdnictva.

Vznikol pluralitný systém politických strán tie však dodnes nie sú v politickom systéme pevne ukotvené a netvoria štandardné politické spektrum čo sa spája s klesajúcou politickou kultúrou. Dôsledkom negatívne formovaného verejného života je rastúca nedôvera ľudí voči politike.

Podarilo sa diverzifikovať médiá no ani za dvadsať rokov sa nepodarilo vytvoriť dôveryhodné verejnoprávne médiá čo platí najmä o Slovenskej televízii.

Uskutočnil sa aj druhý veľký ponovembrový projekt – vstup do EÚ a NATO. Napriek všeobecne zdieľanému pozitívnemu vzťahu k Európskej únii nie je však naša euroatlantická orientácia vnútorne pevne ukotvená a ohrozuje ju každý nápor ako to naposledy ukázala aj energetická kríza.

Vznik samostatného Slovenska v roku 1993 nikto v novembri 1989 neočakával a trvalo dlho kým sa väčšina občanov s novým štátom identifikovala. Našej národnej kolektívnej identite podnes chýba základný moment pevného a trvalého kultivovania sociálnych vzťahov krajiny a kultúrnej pamäti bez ktorých ostáva povrchná a plytká.

Národná hrdosť vzrástla ale neraz sa za vlastenectvo vydáva vulgárny nacionalizmus ktorý nie je zameraný na rozvoj vlastnej kultúrnosti a vzdelanosti ale agresívne proti iným. Za dvadsať rokov sa nepodarilo uskutočniť najmä základnú zmenu v oblasti vzdelávania ktorá bude v najväčšej miere ovplyvňovať našu budúcnosť.

Po roku 1989 sa začal budovať nový vzťah k menšinám a menovite k maďarskej ktorý sa za posledné tri roky do značnej miery zdevastoval a slúži ako nástroj na zakrývanie reálnych ekonomických a sociálnych problémov.

Kontinuitne sa zhoršuje sociálna ekonomická a vzdelanostná situácia Rómov zvyšuje sa ich kriminalita a vzťah medzi Rómami a majoritnou spoločnosťou sa dostáva do kritického štádia.

Základnou bilančnou otázkou je do akej miery sa za dvadsať rokov naplnili novembrové predsavzatia. Prirovnal by som to k dopoly naplnenému poháru vody a k otázke či je poloplný alebo poloprázdny. V súčasnej situácii by som povedal že je poloprázdny a stále viac sa vyprázdňuje.

Autor je predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a spoluzakladateľ Verejnosti proti násiliu.

Článok bol napísaný pre aktuality.sk a publikovaný tam dňa 12. novembra 2009.

Comments

Komentáre